LEDIG STILLING VED OSLOMET

Universitetslektor innen kreftsykepleie

Søknadsfrist: 26.10.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, har vi ledig én fast 100% stilling som universitetslektor knyttet til Kreftsykepleie, master i helsevitenskap. Stillingen er primært en heltidsstilling, men deltid i 80% stilling kan vurderes i kombinasjon med annen relevant klinisk stilling primært innenfor kreftomsorgen. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.Videreutdanningen innen kreftsykepleie er inne i en spennende utviklingsfase, der videreutdanningen inngår som en del av et masterløp. Fagfeltet er i stor utvikling og vi ser etter deg som har et sterkt engasjement og kompetanse innenfor kreftsykepleie. Som ansatt hos oss får du mulighet til å være med å bygge opp fagfeltet sammen med dyktige kollegaer.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og ni etablerte forskningsgrupper. Fakultet for helsevitenskap har to Ph.D.-programmer, i henholdsvis atferdsanalyse og helsevitenskap.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervise og veilede studenter
 • bidra til godt samarbeid med praksisfeltet
 • aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet
 • bidra til utvikling av nye vurderingsformer og til gjennomføring av studentvurdering
 • utføre faglige- og administrative oppgaver
 • bidra i utviklings- og forskningsarbeid ved avdelingen, med særlig fokus på problemstillinger av relevans for kreftsykepleie

Undervisning i andre relevante utdanninger på instituttet kan også være aktuelt.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad innenfor relevant fag område
 • norsk autorisasjon som sykepleier
 • videreutdanning i kreftsykepleie
 • klinisk erfaring som kreftsykepleier/fagsykepleier i løpet av de fem siste årene
 • erfaring med å bruke digitale verktøy
 • gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner i et skandinavisk språk og engelsk
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det vil være fordel med

 • erfaring fra undervisning og/eller veiledning på høgskole-/universitetsnivå
 • kompetanse i kunnskapsbasert praksis
 • erfaring med vitenskapelig publisering

Vi søker deg som

 • har gode samarbeidsevner
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • håndterer stress på en god måte og til tider tåler stort arbeidspress
 • har engasjement for faget
 • kan jobbe selvstendig og er strukturert

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen». Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påberegne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Sofie Rabo Carlsen via e-post, [email protected]

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til akademisk utvikling og deltakelse i forskningsgruppe
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • gode lån- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 468 300-604 700 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • studieleder Liv Hovelsrud, telefon +47 67 23 61 12/mobiltelefon +47 900 17 828 eller e-post [email protected],no
 • for spørsmål av administrativ karakter, kontakt Sofie Rabo Carlsen på e-post [email protected]

Søknadsfrist: 26. oktober 2021

Ref: 21/10244

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS