LEDIG STILLING VED NMBU

Universitetslektor innen smådyrsykdommer – kirurgi

Søknadsfrist: 18.06.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold.Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Vi søker kirurg til Dyresykehuset – ­­­­­­­­­­­­smådyr i Ås.

Om stillingen

Ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Seksjon for smådyrsykdommer er det ledig 18 mnd. midlertidig ansettelse i 100 % stilling som universitetslektor. Det er ønskelig med tiltredelse i august/september. Stillingen er tilknyttet kirurgisk enhet.

Som universitetslektor vil du være medansvarlig for klinisk undervisning av veterinærstudenter og interns.

Du vil delta i daglig klinikkaktivitet og i kirurgisk bakvakt ved behov. Ved kirurgisk enhet utfører vi utredninger og inngrep innenfor alle områder av kirurgifaget. Som henvisningsklinikk mottar vi ulike typer kirurgiske kasus av både generell og spesiell karakter og dette bidrar til å utvikle egen kompetanse og å utdanne spesialister. Vi er en del av et stort fagmiljø og samarbeider tett med andre fagpersoner innenfor anestesi, indremedisin, radiologi, nevrologi og cytologi.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid ved kirurgisk enhet.
 • Studentundervisning.
 • Delta i kirurgisk bakvakt ved behov.

Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen som kan fås ved henvendelse til Anne Marie Breen.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon.
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.
 • Klinisk arbeidserfaring innen smådyrpraksis med vekt på smådyrkirurgi. Kandidaten må beherske de vanligste kirurgiske inngrepene av elektiv og akutt karakter.
 • Erfaring med halthetsutredninger.
 • Gode språkkunnskaper både muntlig og skriftlig i et skandinavisk språk.

Det er ønskelig med:

 • Gode engelskkunnskaper.
 • Erfaring med ortopedisk kirurgi.

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Motivasjon for klinisk arbeid.
 • Motivasjon for undervisning.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å arbeide selvstendig.

Det er ønskelig med:

 • En positiv og løsningsorientert innstilling.

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1009 universitetslektor, lønnsramme 25 (ltr. 51 – 71) (NOK 468 300 – 665 700), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

 • Enhetsleder ved Kirurgisk enhet, Anne Marie Breen, [email protected], tlf. +47 67 23 23 23

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere.

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 18.06.2021

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 21/02708) til NMBU, Veterinærhøgskolen, SportFaMed, postboks 5003, 1432 Ås, innen søknadsfristen.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS