LEDIG STILLING VED NMBU

Universitetslektor II innen økonomistyring

Søknadsfrist: 29.10.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Handelshøyskolen

Handelshøyskolen (HH) er ett av syv fakulteter ved NMBU. Vårt samfunnsoppdrag er å bygge kunnskap på tvers av fagfeltene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og administrasjon, og å utvikle ledere og fagfolk som kombinerer et økonomisk tankesett med kunnskap på tvers av disipliner, og som er kapable til å håndtere problemer i praksis med bærekraft som et veiledende prinsipp.


Handelshøyskolen utdanner siviløkonomer, samfunnsøkonomer, samt masterkandidater i entreprenørskap, innovasjon og bioøkonomi. I disse studieprogrammene er det til sammen ca. 700 studenter. Handelshøyskolen har ca. 55 ansatte og mer enn 40 ph.d.-studenter som er en viktig del av forskingsmiljøet.

For mer informasjon, se her.

Handelshøyskolen ved NMBU har ledig en fem-årig åremålsstilling i 30% som universitetslektor II i fagområdet økonomistyring og ABC analyse.

Om stillingen

Ved Handelshøyskolen er det ledig stilling som universitetslektor II innen økonomistyring i en åremålsperiode på 5 år, med 30% stilling.

Vi søker en person som skal være ansvarlig for undervisning og faglig utvikling i fagområdet for økonomistyring, med vekt på ABC analyse og avansert bruk av excel.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning innenfor fagområdet.

Vi søker en person som kan bidra til å utvikle våre studieprogrammer og bidra til forsterking og fornying av fagområdet økonomistyring.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

  • Det kreves høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende, og dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Videre kreves relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis, med et godt nettverk til relevante aktører i offentlig forvaltning, forskning, utdanning og næringsliv.
  • Foruten pedagogisk kompetanse og erfaring fra praksis, vektlegges utviklingskompetanse. Det forventes at søkeren har omfattende erfaring med praktiske modeller for økonomistyring for bruk i næringslivet.

Krav til undervisningskompetanse

  • Alle søkere til stillingen skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse.
  • Søkeren må kunne undervise på norsk eller annet skandinavisk språk.

Personlige egenskaper/egnethet

  • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Handelshøyskolen er et energisk miljø med stor åpenhet og takhøyde. Vi ønsker medarbeidere som aktivt bidrar sosialt og faglig i samspill med kolleger og studenter.
  • Studieprogrammene våre utvikles kontinuerlig for å gi kandidatene relevant kompetanse for jobbmarkedet, og vi ønsker endringsorienterte medarbeidere som vil bidra i dette arbeidet.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i lønnstrinn 66-74 (Kr. 604.700-702.100), høyere lønn kan vurderes for særskilt kvalifiserte søkere.

Nærmere opplysninger ved:

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 29. Oktober 2021

Søkere til stillingen legger ved dokumentasjon på faglig produksjon.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS