Ledig stilling ved NMBU

Universitetslektor II innen landbrukspolitikk og bioøkonomi

Søknadsfrist: 11.06.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Handelshøyskolen

Handelshøyskolen utdanner siviløkonomer, samfunnsøkonomer og masterkandidater i innovasjon og entreprenørskap. Vi har ca. 670 bachelor- og masterstudenter, og ca. 40 doktorgradsstudenter.


Handelshøyskolen har en betydelig forskingsaktivitet på en rekke områder, inkludert foretaksøkonomi, strategi og ledelse, entreprenørskap og innovasjon, samfunnsøkonomi og filosofi. Handelshøyskolen har ca. 55 heltidsansatte og ligger på Campus Ås. For mer informasjon, se www.nmbu.no/hh

Handelshøyskolen ved NMBU har ledig en fem-årig åremålsstilling i 20% som universitetslektor II i fagområdet landbrukspolitikk og bioøkonomi. Stillingen er en undervisningsstilling.

Om stillingen

Ved Handelshøyskolen er det ledig stilling som universitetslektor II innen landbrukspolitikk og bioøkonomi i en åremålsperiode på 5 år.

Vi søker en person som skal være ansvarlig for undervisning og faglig utvikling i fagområdet landbrukspolitikk og bioøkonomi, og veiledning av tildelte masteroppgaver.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning innenfor fagområdene. Vi søker en person som kan bidra til å utvikle våre studieprogrammer og bidra til forsterking og fornying av fagområdet landbrukspolitikk og bioøkonomi.

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende, og dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Videre kreves relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis, med et godt nettverk til relevante aktører i offentlig forvaltning, forskning, utdanning og næringsliv.

Foruten pedagogisk kompetanse og erfaring fra praksis, vektlegges utviklingskompetanse. Det forventes at søkeren har omfattende erfaring med undervisning og veiledning på relevante fagområder, og gode kunnskaper om landbruk og andre biobaserte næringer. Gode kunnskaper om politiske styringssystemer for landbrukssektoren er et krav.

Krav til undervisningskompetanse

Alle søkere til stillingen skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse. Søkeren må kunne undervise på norsk eller annet skandinavisk språk.

Personlige egenskaper/egnethet

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges Handelshøyskolen er et energisk miljø med stor åpenhet og takhøyde. Vi ønsker medarbeidere som aktivt bidrar sosialt og faglig i samspill med kolleger og studenter.Studieprogrammene våre utvikles kontinuerlig for å gi kandidatene relevant kompetanse for jobbmarkedet, og vi ønsker endringsorienterte medarbeidere som vil bidra i dette arbeidet.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i lønnstrinn 60-75 (Kr. 532.300 – 704 900).

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 11.06.2020

Søkere til stillingen legger ved dokumentasjon på faglig produksjon. Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen