LEDIG STILLING VED NMBU

Universitetslektor II / førsteamanuensis II i arkitektur

Søknadsfrist: 31.10.2023

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.


NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.


Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.


Nærmere opplysninger om NMBU finnes på  www.nmbu.no.


Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Vi søker etter underviser i arkitektur innen større boligprosjekter i trekonstruksjoner.

Om stillingen

Institutt for Bygg og Miljøteknologi ved Fakultetet for Realfag og Teknologi (REALTEK) har ledig en 20% stilling innen arkitekturprosjektering. Stillingen har en varighet på fire år og er en bistilling på åremål

Institutt for Bygg og miljøteknologi har ansvaret for studieprogrammet “Master i byggeteknikk og arkitektur (sivilingeniør)”. I utgangspunktet er dette en bygningsingeniørutdanning, men med en mer tverrfaglig tilnærming ved at det i tillegg til konstruksjon også er fokus på bygningsfysikk og arkitektur. Studentene har fire prosjekteringskurs: ARK 100, ARK 110, ARK 200 og ARK 300. ARK 100 er et innledende kurs som gjennomføres manuelt med en relativt fri og begrenset oppgave som feks fugleobservasjonspost eller liknende. ARK 110 beveger seg over på enebolig, mens ARK 200 blir mer kompleks med større tomt, areal og flere boenheter som må organiseres i ett eller flere bygg.

Vi har som mål at studentene – både innenfor konstruksjon, bygningsfysikk og arkitektur skal bli spesielt kompetente innen bruk av tre. ARK 200 kurset har derfor som utgangspunkt at det benyttes massivtre eller andre trekonstruksjoner. ARK 300 vil være et komplekst prosjekt hvor det er et mål å kombinere kunnskapen innen arkitektur, bygningsfysikk og konstruksjon. Stillingen skal i utgangspunktet ha ansvar for ARK 200 kurset, men behovet kan variere, slik at det kan bli aktuelt med en annen fordeling av kursporteføljen. Det kan være behov for bidrag i øvrige kurs, feks i form av forelesning eller veiledning.

Ved Institutt for Bygg- og miljøteknologi har fagområdet «Bygg» en stab vitenskapelige ansatte fordelt med fire årsverk innen konstruksjon, fire innen bygningsfysikk og tre innen arkitektur. Vi ser på oss selv som et tverrfaglig kollegium med mye kontakt på tvers av fagområdene og ønsker at den som tilsettes blir en del av dette og inngår i våre forskergrupper. Vi holder til i et nylig fullrenovert bygg på campus Ås.

Arbeidsoppgaver

 • Kursansvar fortrinnsvis ARK 200: Undervisning, veiledning og gjennomføring av karaktersetting med tilhørende administrative oppgaver
 • Bidra med veiledning og enkeltforelesninger etter behov i andre fag

Kompetanse

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • Master i arkitektur / Sivilarkitekt
 • Norsk doktorgrad i relevant fagfelt. Utenlandsk doktorgrad må være godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad. Alternativ til doktorgrad er kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet

For stilling som universitetslektor kreves:

 • Master i arkitektur / Sivilarkitekt
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra prosjektering av boligbygg
 • Erfaring med undervisning/formidling
 • Interesse for og/eller erfaring med bruk av tre i prosjektering
 • Særlig interesse for bærekraftige bygg
 • Kunne håndtere aktuelle manuelle og digitale verktøy

Språkkunnskaper:

 • Det kreves engelsk flytende
 • Gode norskkunnskaper vil bli vektlagt

Personlige egenkaper

 • Strukturert
 • Stort engasjement for bærekraftig arkitektur
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Åpen, empatisk og med evne og interesse for å arbeide med studenter og ansatte med ulike bakgrunner og nasjonaliteter
 • Kunne arbeide selvstendig og i team

Personlig egnethet vil vektlegges

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode:

 • 1011 Førsteamanuensis, kr. 667 700 – 870 900, avhengig av kvalifikasjoner
 • 1009 Universitetslektor, kr. 532 200 – 720 100, avhengig av kvalifikasjoner

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

 • Instituttleder Leif D. Houck, E-mail: leifho@nmbu.no; phone +47 93264423

Vi har god erfaring med at potensielle søkere besøker oss på campus for en omvisning. Ta gjerne kontakt om du ønsker det.

NMBU ønsker flere kvinnelige vitenskapelige ansatte og oppfordrer kvinner til å søke.

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og etter lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Information to applicants

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 31.10.2023

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen.

Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS