LEDIG STILLING VED NMBU

Universitetslektor i veterinærmedisinsk anatomi – midlertidig

Søknadsfrist: 30.05.2023

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBUs fokus er en felles innsats for en bærekraftig framtid. Vårt universitet skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag, gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.


Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Vil du undervise veterinær- og dyrepleierstudenter i klinisk rettet anatomi?

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for prekliniske fag og patologi er det ledig 1-årig stilling som 70% universitetslektor. En stillingsandel på 50% skal gå til undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter i veterinærmedisinsk anatomi. De resterende 20% er knyttet til Institutt for sports og familiedyrmedisin, Seksjon for smådyrsykdommer, der arbeidet innebærer koordinering og oppfølging av studenter i rotasjonspraksis.

Instituttenes hovedoppgaver er forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, veiledning av ph.d.-kandidater, samt forskning på høyt internasjonalt nivå innen veterinærmedisinske fagområder.

Undervisningen ved faggruppen foregår på norsk.

Arbeidsoppgaver

Ved prekliniske fag og patologi:

 • Kandidaten vil delta i disseksjonskurs for veterinærstudenter og forelese i anatomi og organsystemer hos våre husdyr.
 • Kandidaten vil få særlig ansvar for undervisningen i gastrointestinaltraktus, reproduksjonssystemet og respirasjonssystemet både for veterinær- og dyrepleierstudenter. Herunder ligger egne disseksjonskurs og histologikurs.

Ved sport- og familiedyrmedisin:

 • Koordinering og oppfølging av studenter som er i rotasjon i klinikken.
 • Ansvar for oppfølging og drift av treningsklinikken i samarbeid med seksjonsleder ved Seksjon for smådyrsykdommer.
 • Oppfølging av informasjon og struktur i Canvas.
 • Bistå i organisering av OSKE-eksamen (klinisk eksamen for veterinær- og dyrepleierstudenter).
 • Andre administrative oppgaver.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdannelse med norsk autorisasjon.
 • Klinisk veterinærmedisinsk erfaring.
 • Gode formuleringsevner i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.
 • Det er ønskelig med:
 • Doktorgrad innen veterinærmedisin.
 • Tidligere forsknings-, publiserings- eller formidlingserfaring.
 • Gode kunnskaper i IKT.
 • Erfaring med undervisning og/eller veiledning av studenter.

Personlige egenskaper

Du må ha:

 • Høy motivasjon og engasjement for undervisning.
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1009 Universitetslektor, (ltr. 54 – 75) (NOK 532 200 – 759 100), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 30.06.2023

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS