LEDIG STILLING VED NMBU

Universitetslektor i produksjonsdyrmedisin

Søknadsfrist: 10.12.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Spennende stilling for deg som ønsker å jobbe med undervisning og klinisk arbeid innen produksjonsdyrmedisin

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin, er det ledig 1-årig vikariat som universitetslektor i 100 % stilling.

Stillingen er knyttet til Produksjonsdyrklinikken som driver forskning og undervisning innen fagområdene indremedisin, kirurgi og reproduksjon. Seksjonen driver en undervisningsklinikk for produksjonsdyr.

Arbeidsoppgaver

Undervisning av veterinærstudenter og dyrepleierstudenter i produksjonsdyrmedisin, med fokus på diagnostikk, behandling og forebygging av sjukdom hos produksjonsdyr. Informasjon til og kommunikasjon med dyreeiere og rekvirerende veterinærer vil også være en viktig oppgave.

Undervisningen vil hovedsakelig skje i studentenes kliniske rotasjoner på Produksjonsdyrklinikken, men vil også inkludere forelesninger og undervisning i besetningsmedisin gris. Den som ansettes skal ha et utvidet faglig fokus på gris og bidra i arbeidet med å koordinere undervisningen på dyrearten gris på instituttet.

Kompetanse

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon.
 • Bestått inseminasjonskurs storfe.
 • Førerkort klasse B.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og et skandinavisk språk.
 • Høy motivasjon for klinisk arbeid og undervisning på fagområdet.
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner.
 • Evne til å arbeide både selvstendig og som del av et team.

Følgende erfaring og kunnskap vektlegges:

 • Erfaring med klinisk arbeid med produksjonsdyr, spesielt gris, på individ- og besetningsnivå
 • Relevant undervisningserfaring
 • Erfaring med vitenskapelig arbeid

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1009 Universitetslektor, lønnsramme 25, l.tr. 51 – 71 (NOK 468.300 – 665.700) avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

 • Seksjonsleder ved Produksjonsdyrklinikken Lisbeth Hektoen, tlf: +47 67 23 21 76, e-mail: [email protected]

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 10.12.21

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS