LEDIG STILLING VED NMBU

Universitetslektor i by- og regionplanlegging for bærekraftig samferdsel

Søknadsfrist: 10.10.2023

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.


NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag.
Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.


Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.


Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.


Om Fakultet for landskap and samfunn

Fakultet for landskap og samfunn består av noen av Norges ledende fagmiljøer innen by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, landskapsingeniør, eiendomsfag, eiendomsutvikling, folkehelsevitenskap og internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Fakultetet har 1300 studenter og 180 ansatte, fordelt på fem institutter og en fakultetsadministrasjon, og tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger som er etterspurte og framtidsrettede. Fakultet er tverrfaglig og arbeider med bærekraftig samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt.

Vil du være med å styrke vår profil som et av Norges ledende fagmiljøer innen planlegging?

Om stillingen

Institutt for by- og regionplanlegging ved Fakultet for landskap og samfunn lyser ut en 20 % stilling for 2 år, som universitetslektor i by- og regionplanlegging med kompetanse på bærekraftig samferdsel.

Den som ansettes skal bidra til å styrke vår profil som et av Norges ledende fagmiljøer innen planlegging. Instituttet tilbyr Norges eneste 5-årige masterprogram for by- og regionplanlegging.

Et av instituttets mål er å kunne bidra aktivt til NMBUs strategiske arbeid for en mer bærekraftig utvikling. Kandidaten som ansettes vil særlig ha ansvar for gjennomføring av undervisning i en januarblokk.

Vi søker kandidater som har en sterk interesse for undervisning som formidler en tverrfaglig og helhetlig forståelse av planlegging for bærekraftig samferdsel.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og lede undervisning om planlegging for bærekraftig samferdsel i januar-blokka
 • Bidra som foreleser og veileder i ulike undervisningsopplegg utover eget emneansvar
 • Veilede masterstudenter
 • Bidra til økt samarbeid mellom private og offentlige aktører

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad innen areal- eller samfunnsplanlegging, eller tilsvarende
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og /eller relevant praksis
 • Søker må kunne undervise på norsk, eventuelt et annet skandinavisk språk og ha gode engelske språkkunnskaper

Følgende erfaring og kunnskap vektlegges ved vurdering av søkerne

 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning
 • Erfaring med samferdselsplanlegging i praksis
 • Publisering innen utlysningens tematiske fokus
 • Erfaring med formidlingsaktivitet
 • Nasjonalt og internasjonalt fagnettverk

Personlige egenskaper

 • Evne og motivasjon til å utvikle og lede undervisning
 • Faglig engasjement rundt stillingens innhold og utviklingspotensial
 • God gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å samarbeide og skape tillit
 • Motivasjon for å videreutvikle fagmiljøet

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen er innplassert som universitetslektor (kode 1009) med lønnsspenn kr 584 500 - kr 708 000 (ltr 60 - 71) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Generell informasjon til søkere

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål for fullført utdanning og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 10.10.2023.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

  Søk stillingen

Powered by Labrador CMS