LEDIG STILLING VED NMBU

Førstelektor / Universitetslektor innen onkologi smådyr

Søknadsfrist: 21.05.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold.


Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Vi søker europeisk eller amerikansk spesialist innen onkologi til Dyresykehuset- smådyr

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Dyresykehuset - smådyr er det ledig fast 100% stilling som førstelektor i onkologi. Stillingen er tilknyttet indremedisinsk enhet ved Dyresykehuset - smådyr ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin.

Stillingen vil være en del av vår faggruppe som ivaretar den daglige driften i klinikken, samt underviser og veileder studenter og andre veterinærer. Stillingen innebærer også forskningsaktivitet samt administrative oppgaver.

Den som tilsettes vil hovedsakelig arbeide med utredning og behandling av onkologipasienter. Det må også påregnes arbeid med indremedisinske pasienter for øvrig inntil pasientmengden innen onkologi øker tilstrekkelig til å fylle stillingen. Det forventes at kandidaten ved behov ser øvrige indremedisinske pasienter i perioder av året, som i forbindelse med ferieavvikling.

Dersom ingen søkere blir bedømt til å ha førstelektorkompetanse kan stillingen gjøres om til en 3-årig stilling som universitetslektor. Det vil da være mulighet til å søke om fast ansettelse i løpet av denne 3-års perioden dersom det oppnås førstelektorkompetanse.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid ved indremedisinsk enhet, hovedsakelig innen onkologi.
 • Undervisning og veiledning av studenter.
 • Veiledning av andre veterinærer ved enheten.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon på ansettelsestidspunktet.
 • Relevante forskningskvalifikasjoner.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i form av «pedagogisk mappe» med beskrivelse av:
  • Pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer og pedagogisk erfaring.
  • Undervisnings-, pedagogisk- og veiledningserfaring.
  • Grunnleggende undervisningsferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

De som ikke oppfyller de pedagogiske kravene ved ansettelsen, pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Følgende krav til Førstelektor:

 • Internasjonal spesialistgrad i onkologi (DACVIM eller DECVIM-CA).

Følgende krav til Universitetslektor:

 • Kandidater som har gjennomført DACVIM- eller DECVIM-residency i onkologi.

Det kreves følgende språklige kunnskaper:

 • Beherske et skandinavisk språk, muntlig og skriftlig.
 • Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Følgende erfaring, kunnskap og personlige egenskaper vektlegges:

 • Gode samarbeids- og formidlingsevner både internt, men også eksternt til kollegaer i felt samt dyreeiere.
 • Motivasjon for undervisning.
 • Interesse for forskning.
 • En positiv og løsningsorientert innstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig.
 • Det er ønskelig at kandidaten bidrar til å optimalisere forholdene for studentenes læring ved dyresykehuset.

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1198 Førstelektor, lønnsramme 24 (ltr. 61-77) (NOK 545.300 -744.600), avhengig av kvalifikasjoner.

Dersom stillingen innplasseres i stillingskode 1009 Universitetslektor, lønnsramme 25 (ltr. 51-71) (NOK 458.900 – 658.300), avhengig av kvalifikasjoner.

Ansiennitetsopprykk i begge stillingene.

Nærmere opplysninger ved:

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 21.05.2021

Formelle krav til ansettelse som universitetslektor jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Søker vedlegger arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 21/01711 til NMBU, Veterinærhøgskolen, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen søknadsfristen.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS