Spennende jobbmulighet ved Veterinærinstitutt!

Forskningsdirektør

Søknadsfrist: 16.02.2023

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er en forsknings- og kunnskapsorganisasjon underlagt Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Instituttets visjon 'God helse hos dyr, fisk og mennesker' skal nås gjennom tydelige mål og gjennom et strategisk, faglig samarbeide med partnere i over 40 land i tillegg til Norge.

Instituttet avdekker og avverger smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsen til dyr, fisk, mennesker og miljø.

Sammen med myndigheter og næringsliv arbeider vi også strategisk for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet er et nasjonalt referanselaboratorium på over 30 områder og internasjonalt referanselaboratorium for Verdens dyrehelseorganisasjon (WOAH) på flere områder.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte som sammen skal løse vårt viktige samfunnsoppdrag fordelt i våre lokaler i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen, Sandnes og på hovedkontoret på Ås i Viken.

For ytterligere informasjon om oss viser vi til våre hjemmesider: www.vetinst.no.

Topplederstilling for deg som vil ha en sentral rolle i kunnskapsutviklingen for Én helse

Etableringen av nytt hovedkontor på Campus Ås gir store muligheter og potensiale for nye oppgaver og prosjekter for Veterinærinstituttet (VI). Det moderne bygget og helt nye laboratorier gir svært gode forutsetninger for utvikling av fremtidsrettet diagnostikk og forskning. For å møte denne nye hverdagen kreves visjonær tenkning, utviklingsorientert holdning og ledere med stor gjennomføringskraft.

Vi søker ny forskningsdirektør for å bidra i videreutviklingen av et fremtidsrettet Veterinærinstitutt.

Den nye forskningsdirektøren vil ha følgende ansvarsområder:

 • lede oppbygningen og videreutviklingen av et godt internt støtteapparat for VI’s forskningsaktivitet
 • fremme tverrfaglig samarbeid for å utløse synergier mellom VI’s fagavdelinger
 • bidra til å synliggjøre VI’s relevans i Én helse ut mot alle interessenter
 • posisjonering av VI på internasjonale forskningsarenaer og opp mot EU-systemene

Assosiasjon med instituttets kjerneverdier: faglig ambisiøs, fremtidsrettet, og samspillende – for Én helse er en forutsetning.

Hvem ser vi etter?

Vår nye forskningsdirektør er strategisk og helhetstenkende, robust og relasjonssterk. Du arbeider strukturert og analytisk, er handlekraftig og diplomatisk. Du er trygg og tydelig i ditt lederskap, samt innovativ og initiativrik i din tilnærming. Vi legger også til grunn at du har god rolle- og systemforståelse kombinert med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Bakgrunn/erfaring

Du har doktorgrad og 1183-kompetanse innen relevant fagområde og gjerne formell lederutdanning. Relevant erfaring med dokumenterte resultater innen forskningsledelse og/eller forskningsadministrasjon, samt god kjennskap til nasjonale og internasjonale finansieringsmekanismer er en forutsetning. Videre er forståelse for Veterinærinstituttets fagområder og samfunnsoppdrag også en forutsetning, og hvis du i tillegg kan vise til god innsikt i offentlig forvaltning og politiske prosesser – ja, da vil vi veldig gjerne høre fra deg.

Det vil også være en fordel med ledererfaring med personalansvar, samt erfaring med digital teknologi og innovasjonsarbeid. Erfaring med formidling og mediehåndtering, samt etablerte internasjonale nettverk er også en fordel.

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr:

 • mulighet til å påvirke, drive og utvikle samfunnsnyttig forskningsarbeid og kunnskapsutvikling
 • aktiv deltagelse i VIs toppledelse
 • personlige utviklingsmuligheter
 • attraktive samarbeidsmuligheter innenfor forskning og innovasjon med øvrige institusjoner samlokalisert på Campus Ås (NMBU, NIBIO, NOFIMA)
 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse og for dette innskuddet, trekkes 2% av brutto lønn

Interesserte er velkomne til en konfidensiell og uforpliktende samtale med våre rådgivere i Habberstad, Atle Strande (tlf.: 908 92 054) eller Hans Petter Karlsen (tlf:. 934 25 743).

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som avdelingsdirektør i stillingskode 1060.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4611685934

Søk på stillingen

Kontakt:

Nettside: www.vetinst.no

Powered by Labrador CMS