Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Seksjonssjef for seksjon for forskning og innovasjon

Søknadsfrist: 31.05.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.

Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering er det ledig fast stilling som seksjonssjef for seksjon for forskning og innovasjon

Om stillingen

Ved Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering er det fra 01.08.2020 ledig fast 100 % stilling som seksjonssjef for forskning og innovasjon.

Seksjonssjef rapporterer til forskningsdirektør, og inngår i avdelingens lederteam. Hovedarbeidssted etter avtale.

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering består av tre enheter, henholdsvis Seksjon for forskning og innovasjon, Seksjon for internasjonalisering og Bibliotek. Avdelingen arbeider for å styrke USNs forskning, innovasjon, forskerutdanning, internasjonalt samarbeid og samarbeid med næringsliv og offentlig sektor.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Stillingen som seksjonssjef for forskning og innovasjon leder deler av avdelingens hovedfunksjonsområder. Personal- og økonomiansvar samt daglig drift utgjør viktige deler av stillingsinnholdet, i tillegg til forvaltnings-, saksbehandlings-, utviklings- og utredningsoppgaver innenfor stillingens arbeids- og ansvarsområder. Stillingen vil også ha ansvar for utvikling, implementering og oppfølging av administrative prosedyrer og rutiner.

Strategi og overordnet ledelse

 • Delta i forskningsdirektørens lederteam og realisere overordnede og seksjonens strategiske mål- og utviklingsarbeid.
 • Legge til rett for og bidra til god intern og ekstern strategisk samhandling.

Ledelse og utvikling av seksjonen

 • Ledelse av funksjonsområdet med tilhørende økonomi-, personal- og resultatansvar for enheten.
 • Ansvar for at seksjonens samlede ressurser brukes effektivt og i samsvar med de rammer og mål som er gitt av universitetets ledelse.
 • Utvikle fagmiljøet slik at seksjonens faglige mål blir realisert.
 • Følge opp sentrale vedtak og kvalitetssikre gjennomføringen av disse ved seksjonen.
 • Utvikling, implementering og oppfølging av administrative prosedyrer og rutiner.
 • Legge til rette for godt faglig og kollegialt samarbeid i seksjonen og på tvers av studiesteder.
 • Lede seksjonen i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, reglement, avtaler og retningslinjer.

Ledelse av seksjonens fagområde:

 • EU, Forskningsrådet, BOA støtte/policy, Støtte til forskergrupper og -sentra, Charter & Code, Regelverk/policy og strategi, forskningsetikk, regionale oppfølgingen, innovasjon og kommersialisering, Ph.d.-stipendiater og doktorgradsprogrammer.

Kvalifikasjoner

Formell utdanning/kompetanse:

 • Relevant høyere utdanning på minimum masternivå eller tilsvarende.

Realkompetanse (relevant yrkeserfaring)

 • Relevant administrativ praksis og høy kompetanse innenfor enhetens arbeids- og ansvarsområde.
 • Ledererfaring.
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk.
 • Erfaring med strategi-, endrings- og omstillingsprosesser er ønskelig.
 • Gode IT-kunnskaper.

Personlig kompetanse og andre kvalifikasjonskrav:

 • Lederegenskaper og evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.
 • Samarbeidsorientert og beslutningsdyktig.
 • Løsnings - og utviklingsorientert.
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter.
 • Motiverende og inkluderende lederstil.
 • Strukturert og planmessig.
 • God organisasjonsforståelse.
 • I tillegg vektlegges: utviklingsorientering, motivasjon, evne til å skape tillit og kommunisere, evne til å bygge team, evne til forholde seg til en rekke ulike saker raskt, stabilitet og tilstedeværelse.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stilling som seksjonssjef (SKO 1211): NOK 640 200 – 741 300 per år.Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Viserektor for forskning, innovasjon og internasjonalisering Jarle T. Bjerkholt, e-post/tlf.: [email protected] / 35575007 eller 97417668

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen