LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Prosjektleder - Avdeling for utdanning og studiekvalitet

Søknadsfrist: 25.05.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Avdeling for utdanning og studiekvalitet er det ledig midlertidig 2,5 års stilling Prosjektleder

Om stillingen

Ved Avdeling for utdanning og studiekvalitet er det fra 01.08.22 ledig en 100% prosjektlederstilling for en periode på 2,5 år fra tiltredelse.

Stillingen er knyttet til studiedirektørens stab, og rapporterer til denne. Arbeidssted etter avtale.

USN skal reorganisere samarbeidet mellom avdeling for utdanning og studiekvalitet og studieadministrasjonen på fakultetene. USN kommer fra tre tidligere høyskoler, har fire fakultet og er fordelt på åtte campuser. Prosjektlederen vil ha et særlig ansvar for å sikre god ledelse av prosesser og implementering av nye løsninger. Stillingen er knyttet til USNs samlede arbeid med utdannings- og studiekvalitet.

Om enheten

Studiedirektørens stab består per i dag av 17 medarbeidere, som er lokalisert på flere av USNs campus. Stabens fagområde er utdanningskvalitet og arbeidsoppgavene strekker seg fra saksbehandling, utredning, prosjektledelse og ulike sekretariatsfunksjoner.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Kartlegge og, i samarbeid med fakultetene, etablere lik praksis for studieadministrasjon ved USN
 • Ansvarlig for å sikre nødvendig fagadministrativ opplæring av lederne for studieadministrasjon på fakultet
 • Utvikle samarbeidsformer og sikre arbeidsflyt mellom fakultet og fellestjenestene
 • Utvikle faste møtefora og -struktur for erfaringsdeling på tvers av fakultet
 • Lage systemer og bygge kultur for avvikshåndtering og lære av feil
 • I samarbeid med lederne for studieadministrasjon på fakultet utarbeide nye opplæringsressurser ved behov

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet/høyskole, tilsvarende masternivå
 • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • Må kjenne UH-sektoren og studieveiledningsfeltet
 • Må ha erfaring fra prosessledelse
 • Bør ha kunnskap og erfaring fra offentlig forvaltning og studieadministrativt regelverk
 • Bør ha erfaring med nettverksbygging på tvers av enheter
 • Bør ha studieadministrativ erfaring
 • God systemforståelse og evne til å jobbe i et inkluderende perspektiv

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å skape relasjoner
 • Gjennomføringsevne og erfaring med implementering
 • Ha et strategisk og helhetlig blikk
 • Evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Prosjektleder (SKO 1113): NOK 594 300 – 715 900 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS