Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Studieleder ved bachelorutdanningen i fysioterapi, Institutt for helse- og omsorgsfag

Søknadsfrist: 20.04.2020

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag er det ledig en åremålsstilling som studieleder ved bachelorutdanningen i fysioterapi. Åremålet er satt til 4 år og er ledig fra 01.08.20.

Arbeidssted er Tromsø.

Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO)

Den utlyste stillingen er faglig og administrativt forankret ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO). IHO er ett av ti institutter på Det helsevitenskapelige fakultet. IHO skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings-, og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen. Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer og sykepleiere og har studieprogrammer knyttet til bachelor- og masterutdanninger innen disse områdene. Instituttet bidrar videre i ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultetet. Forskningsaktiviteten ved instituttet er i dag organisert i åtte forskningsgrupper. Instituttet har rundt 260 ansatte i hel- og delstillinger og er hovedsakelig lokalisert i Tromsø, Hammerfest, Narvik og Harstad.

Mer informasjon om IHO kan du finne her.

Du får jobbe med

Studieleder er faglig/administrativ leder for sitt fagområde. Lederoppgavene utgjør et omfang på minimum 80 % av stillingen. Andelen av lederoppgaver varierer over tid i forhold til hvilke oppgaver som er tillagt stillingen, antall studenter, ansatte og utdanningstilbud. Det er instituttleder som fastsetter andel tid til ledelse. Tiden som ikke går med til lederoppgaver anvendes til FOU-arbeid ved instituttet eller annet arbeid ved UiT etter avtale med instituttleder. Studieleder har faglig ansvar for utdanningsprogrammet, og er delegert myndighet fra instituttleder innenfor områdene HMS for ansatte, personalansvar og økonomiansvar og inngår i ledergruppen på instituttet.

Kvalifikasjoner

Vi krever at du som tilsettes har kompetanse, utdanning og autorisasjon innen fysioterapi. Vi ønsker fortrinnsvis førstestillingskompetanse (førsteamanuensis, doktorgrad eller tilsvarende), alternativt akademisk utdanning av høyere grad. Vi krever minimum tre års erfaring fra helsetjeneste. Det er en fordel om du har veilednings-, undervisnings-, og ledelseserfaring.

Den som tilsettes må ha:

 • relevant praksis fra fagområdet
 • gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk
 • gode engelskkunnskaper
 • grunnleggende datakunnskaper og beherske MS Office-pakken
 • gode kommunikasjonsevner
 • lyst til å arbeide med ledelse i eget fag

Vi vil legge sterk vekt på personlig egnethet. Vi søker deg som er initiativrik og evner å finne løsninger. Du må kunne arbeide godt så vel alene som sammen med andre i nettverk og på tvers av faggrenser. Du må også må være villig til å engasjere deg i faglig og pedagogisk utviklingsarbeid innen eget fagområde og for universitetet som helhet. Vi søker deg som vil vektlegge godt lederskap gjennom å vise retning og skape resultater gjennom endringsprosesser i takt med virksomhetens behov. Vi vil at du skal bidra til utvikling av medarbeiderskap og teamfølelse.

Vi tilbyr

 • spennende og interessante lederoppgaver
 • dyktige og engasjerte kollegaer
 • tverrfaglig samarbeid
 • gode karrieremuligheter
 • stor grad av selvstendighet i arbeidet
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Stillingen som studieleder lønnes etter statens regulativ kode 1473. Endelig lønnstrinn fastsettes for den enkelte etter kompetanse og ansiennitet. Alle trekkes 2 % i lønn for pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • autorisasjon (for de som søker studielederstillingene innen profesjonsutdanningene)
 • attester fra tidligere arbeidsforhold som skal inngå i ansiennitetsberegning
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

De best kvalifiserte søkerne vil bli innkalt til intervju hvor vi vil avklare personlig egnethet.

Kontakt

Du kan få flere opplysninger om stillingen hos:

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen