LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Driftsleder - Avdeling for bygg ogeiendom

Søknadsfrist: 30.01.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Bli kjent med UiT Norges arktiske universitet.

Bygg og eiendoms avdelingen ved UiT Norges arktiske universitet har ledig stilling som driftsleder ved seksjon for Campusdrift. Der skal du sørge for effektiv drift av vårt nye logistikkteam.

Stillingene er plassert ved campus Tromsø, og omfatter blant annet å lede den den daglige driften av seksjonens nye logistikkteam i forhold til postgang, vareleveranser, lagerhold, møbellogistikk, bekledning, avfallshåndtering, utvendig vedlikehold, logistikk arbeide og bilvedlikehold som avdelingen gjør for UiT. Andre oppgaver kan også bli tillagt stillingen. Administrative oppgaver i forhold til teamets ansatte er en selvfølge.

UiT forvalter over 300 000 kvadratmeter eid og leid bygning masse. Våre eiendommer består av kontor og undervisningsbygg, laboratoriebygg, museumsbygg og boliger plassert rundt våre fire hoved campuser, noe som krever mye med tanke på å få den daglige logistikk til å gå rundt.

UiT ønsker fornøyde brukere i vår bygningsmasse, noe som krever god oppfølging både faglig, miljø- og servicemessig.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og planlegge rasjonell drift i forhold til teamets mange oppgaver
 • Oppfølging av lovpålagte oppgaver i forhold til arbeidsmiljø og HMS for teamet
 • Utarbeide bemannings og arbeidsplaner, slik at teamet kan løse sine mange oppgaver på en god måte
 • Bestille og følge opp interne og eksterne innkjøp og leveranser i henhold til forskrift om offentlig anskaffelse
 • Bidra til god kundebehandling og et godt samarbeid mellom leietaker/bruker og bygg og eiendoms avdelingen
 • Personaloppgaver i forhold til egne ansatte i logistikkteamet, ref. særavtale for faggruppeleder
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Leder for seksjon for campusdrift, Thomas Marhaug, telefon +47 776 60 425 eller
 • Avdelingsingeniør, Frode Hansen. Telefon +47 776 23 128

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen logistikk på bachelornivå, utdanning på lavere nivå, f.eks. årsstudium vil også bli vurdert. Relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet.
 • Gode lederegenskaper
 • Strukturert arbeidsmetodikk
 • Økonomisk og administrativ forståelse
 • Gode ferdigheter med daglig bruk av IKT-baserte systemer og utstyr
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B er et krav, truckfører sertifikat vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Målrettet, strukturert og løsningsorientert
 • Evne til å skape gode relasjoner og samarbeid internt og eksternt
 • Opptatt av effektivitet og optimalisering, og har evne til å motta og avslutte pålagte oppgaver
 • Evner å jobbe selvstendig, men også i team

I vurderingen av søkerne vil legger vi vekt på at du er motivert og har personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende og godt arbeidsmiljø
 • Et sterkt og bredt internt fagmiljø
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Arbeidstøy
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Statens Pensjonskasse tilbyr en av Norges beste pensjons- og forsikringsordninger

Stilling lønnes etter statens regulativ 1137 driftsleder ellerkode 1085 avdelingsingeniør avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

For stillinger med arbeidssted i Finnmark: Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Midlertidige: Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS