LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskningsleder - SINTEF Industri / Avd. Bærekraftig energiteknologi

Søknadsfrist: 03.10.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonalt og internasjonalt. Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi − i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere − teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekter av markeds- og fagområder.

SINTEF Industri søker ny Forskningsleder for gruppen Solenergi og materialer. Tar du utfordringen med å lede en forskningsgruppe i sterk vekst med fokus på det grønne skiftet og norsk verdiskaping?

SINTEF Industri utvikler løsninger for et bredt spekter av markedsområder, i tett samarbeid med resten av SINTEF, våre kunder og samarbeidspartnere. Instituttet opererer et høyt antall avanserte laboratorier og IT/data-infrastruktur som en del av vår forskning. I arbeidet kobler vi teoretisk kompetanse, eksperimentelle resultater og modellverktøy i utviklingen av ny kunnskap, teknologi, industrielle prosesser og produkter. Vår ambisjon er å levere vitenskapelig kvalitet på høyt internasjonalt nivå.

Avdelingen Bærekraftig energiteknologi består av 6 forskningsgrupper og et verksted. Hovedaktivitetene er knyttet til utvikling av teknologi og løsninger innenfor det grønne skiftet. Vi bruker avansert modellering på forskjellig skala og har stor eksperimentell virksomhet i arbeidet. Avdelingen har 90 ansatte og er i sterk vekst.

Forskningsgruppen Solenenergi og materialer er en del av avdelingen Bærekraftig Energiteknologi. Gruppen arbeider med teknologiutvikling relatert til solceller i et sirkulært perspektiv, og bruk av silisium innenfor materialteknologi og nye produkter. Gruppen opererer laboratorier i verdikjeden fra produksjon av silisium for bruk i solceller til karakterisering av solcellenes egenskaper. Det er nylig etablert et avansert solcelleanlegg for studier av solceller under kontrollerte og reelle betingelser. SINTEF Industri leder også det åpne nasjonalt koordinerte laboratorie-infrastruktursamarbeidet "Norsk laboratorium for Silisumbasert solcelleteknologi".

Gruppens ambisjon er å bidra til å styrke norske selskapers konkurransekraft på solenergiområdet gjennom samarbeidsprosjekter innenfor forskning og utvikling. Med gruppens grunnleggende materialkunnskap om silisium utvikles også nye produkter med anvendelser utenfor solenergiområdet. I tillegg til de nasjonale samarbeidsprosjektene arbeider gruppen aktivt med norske og europeiske selskaper og forskningsmiljøer innenfor EUs rammeprogram for forskning.

Som Forskningsleder vil du få ansvaret for oppfølgingen av forskningsgruppen der du ivaretar både den faglige og administrative ledelsen av gruppen. Som Forskningsleder inngår du i avdelingens Ledergruppe som i fellesskap har ansvaret for at avdelingen lykkes med sine mål og strategier.

Vi søker etter en Forskningsleder med fagkompetanse innenfor solenergiområdet. Forskningslederen skal ha ansvaret for gruppens kompetanseutvikling, og solid faglig kompetanse er derfor nødvendig.

Stillingen rapporterer til Forskningssjef for avdelingen Bærekraftig energiteknologi.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være

  • Utvikling av en faglig sterk forskningsgruppe med stor konkurransekraft innenfor sitt virksomhetsområde
  • Bidra til prosjektsalg og sunn økonomisk drift
  • Bidra til at forskningsgruppen leverer gode resultater og møter kundeforventninger og egne mål
  • Utvikle relevante nettverk både innenfor og utenfor organisasjonen
  • Ivareta personalansvaret for gruppens medarbeidere og sørge for at medarbeidere får utviklingsmuligheter og god oppfølging
  • Ressursplanlegging og rekruttering
  • Administrativ oppfølging av forskningsgruppen
  • Samarbeid i avdelingens ledergruppe og i andre fora for å oppnå våre mål og ambisjoner

Vi søker en iderik og dynamisk lagspiller som evner å motivere sine medarbeidere og bygge gode relasjoner internt og eksternt. Av personlige egenskaper vil vi blant annet legge vekt på at du er en tydelig leder, er initiativrik, løsningsorientert og strategisk med god gjennomføringsevne.

Kontakt for mer informasjon:

Søknadsfrist: 3. oktober.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS