Ledig stilling ved SINTEF

Forskningsleder - Forskningsgruppen Kjemisk prosess- og miljøteknologi

Søknadsfrist: 13.04.2020

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

Forskningsgruppen Kjemisk prosess- og miljøteknologi, som er en del av avdeling Prosessteknologi, har 20 personer med grunnleggende kompetanse innen kjemiteknikk, måleteknikk, prosessdesign og matematisk modellering. Gruppen består i stor grad av forskere og ingeniører med lang erfaring, med en høy andel doktorgrader. Gruppen har tett samarbeid med NTNU gjennom blant annet to Gemini-sentere innen CO2-fangst og hydrokjemisk prosessteknologi. Gruppen har gjennom de siste 20 årene spesialisert seg innen CO2-fangst, og er i dag en ledende gruppe innen utvikling av absorpsjon- og membranteknologi.

Kjernekompetanse til gruppen er innen kjemiteknikk og danner grunnlaget til et tett samarbeid med industri i ulike markeder, både nasjonalt og internasjonalt. Gruppen forvalter betydelig eksperimentell infrastruktur og dette inkluderer CO2Lab Tiller, et avansert pilotanlegg, som brukes internasjonalt for utvikling og evaluering teknologi for mer effektiv CO2-separasjon. Sammen med resten av avdeling for Prosessteknologi, har gruppen også et definert satsingsområde innen digitalisering, spesielt rettet mot norsk prosessindustri, og innehar utviklet programvare for både stasjonære og dynamiske prosess-simulatorer for energioptimalisering og design.

I stillingen som forskningsleder vil du ha ansvaret for den daglige ledelsen av forskningsgruppen. Gruppens medlemmer vil få deg som nærmeste leder som skal bidra til å skape et godt arbeidsmiljø. Du har personalansvar og er ansvarlig for faglig utviklingen av gruppens samlede ressurser i samsvar med avdelingens og gruppens strategi. Du vil ha et spesielt ansvar for å koordinere forskningsgruppens arbeid med markedsføring, salg og gjennomføring av prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Det må påregnes noe egen forskningsaktivitet-og/eller prosjektlederansvar. God kundekontakt er viktig. Det forventes at du i dette arbeidet tar initiativ til tverrfaglig samarbeid både internt i SINTEF og med eksterne partnere. Som forskningsleder er du videre ansvarlig for operasjonell drift av gruppa med økonomioppfølging, oppdragsreserve og HMS.

Forskningsleder rapporterer til forskningssjef.

Ønsket kompetanse og kvalifikasjoner:

  • Utdannelse på Master eller PhD-nivå, gjerne innenfor vårt fagområde
  • Ledelses-erfaring og ledelses-egenskaper, gjerne fra ledelse av forskningsmiljøer
  • Tydelig, inspirerende og inkluderende
  • Nettverk innenfor norsk industri, akademisk nettverk og kjennskap til nasjonalt og internasjonalt virkemiddelapparat for forskning er også en fordel
  • Inneha stor kapasitet og evne å holde tak i flere initiativer samtidig
  • Ha god framstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

  • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et miljø med høy faglig kompetanse
  • Store muligheter til personlig utvikling, både innenfor ledelse og fag, i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt
  • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Vi ønsker så snart som mulig å høre fra aktuelle kandidater.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com