LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Seniorrådgiver med lederfunksjon

Søknadsfrist: 01.12.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Det helsevitenskapelige fakultet ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF) har ledig en fast 100 % stilling som seniorrådgiver for snarlig tilsettelse.

Stillingen er tilknyttet faggruppe for utdanning og har arbeidssted på UiT campus Tromsø.

Faggruppa arbeider tett sammen med vitenskapelige ansatte, institutt- og fakultetsledelsen med kvalitetssikring og forvaltning av utdanningsprogrammene ved fakultetet.

Hvilke oppgaver vil du få?

Du vil få varierte arbeidsoppgaver innen utdanningskvalitet. Du vil delta i det strategiske arbeidet med studiekvalitet og jobbe tett med ledelsen på fakultetet.

Til stillingen knytter det seg en rolle som faggruppeleder for faggruppa. Som faggruppeleder vil du være bindeledd mellom faggruppa og seksjonsledelsen, og inngå i seksjonens lederteam. I denne rollen vil du koordinere en viktig støttefunksjon for ledelsen, og du vil ha overordnet ansvar for drift av ph.d.-utdanningen og forskerlinjene på fakultetet. Du vil ha ansvar for oppgaveløsning, arbeidsledelse og resultater i faggruppa. Oppgaver innen personal- og økonomioppfølgning vil også kunne bli delegert. Som faggruppeleder forventes det at du tar initiativ, ser behov for utvikling og sørger for at faggruppa arbeider godt sammen. Det gis økonomisk kompensasjon for faggruppelederrollen.

Andre oppgaver må påregnes.

Hvilke kvalifikasjoner må du ha?

Krav for ansettelse:

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå
 • Erfaring med arbeid innen utdanning
 • Meget god fremstillingsevne i engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig
 • Gode IKT kunnskaper

Fordel for ansettelse:

 • Kjennskap til kvalitetsarbeid
 • Kjennskap til universitets- og høyskolesektoren
 • Relevant erfaring innen saksbehandling i offentlig sektor
 • Ledererfaring

Personlige egenskaper vi søker:

 • Gode analytiske evner
 • Utviklingsorientert og kvalitetsbevisst
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Serviceinnstilt og god i samarbeidssituasjoner

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge din motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Høres dette spennende ut?

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

nestleder for Seksjon for forskning, utdanning og formidling Jannicke Persen

eller seksjonsleder Ståle Liljedal:

Vi tilbyr

Vi ønsker å fremstå som en profesjonell part i samarbeid med de vitenskapelig ansatte og våre studenter, og det tilrettelegges for personlig utvikling og kompetanseheving.

Hos oss vil du møte:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en stor og livlig seksjon med godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling gjennom oppfølgning av dyktige ledere og medarbeidere, samt deltakelse på interne og eksterne kurs
 • Stor organisasjon med mange spennende muligheter
 • Fleksibel arbeidstid og lønnet overtid, samt god balanse mellom jobb og fritid
 • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens Pensjonskasse
 • Moderne fasiliteter i et flott bygg på Campus Tromsø
 • Gode velferdsordninger, som for eksempel trening i arbeidstiden, treningslokaler på campus, bedriftsidrettslag, fortrinn til barnehageplasser og mulighet for delvis hjemmekontor

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1364 seniorrådgiver. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS