LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Seksjonsleder - Husdyr, vilt og velferd

Søknadsfrist: 07.03.2021

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2021 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Vil du være med på å lede og videreutvikle vårt arbeid innen helse og velferd hos produksjonsdyr, sports- og familiedyr og vilt?

Arbeid med helse og velferd hos produksjonsdyr, sports- og familiedyr og vilt, er et av Veterinærinstituttets kjerneområder. Vi søker nå en dyktig og fremtidsrettet leder for en sentral seksjon i dette arbeidet – seksjon husdyr, vilt og velferd. Du vil lede en faglig sterk seksjon og bli en del av et inkluderende arbeidsmiljø med faglige utfordringer og medarbeidere med faglig integritet, raushet og godt humør.

Seksjonen har for tiden rundt 20 ansatte, de aller fleste er veterinærer med doktorgrad, og de fleste av Veterinærinstituttets «dyreartsansvarlige» på landdyrområdet er plassert i denne seksjonen.

Seksjonens arbeidsoppgaver er varierte, som rådgivning angående helse og velferd til Mattilsynet og næringene, forskning, koordinering av overvåkingsprogrammer og noe diagnostikk. I tillegg er mange av seksjonens medarbeidere sentrale ved beredskapshendelser hos landdyr. De fleste i seksjonen har kontorsted Oslo/Ås, men det er også ansatte i Sandnes og i Trøndelag.

Stillingens arbeidssted er fortrinnsvis Veterinærinstituttets nye og moderne lokaler på Ås, med forventet innflytting i april 2021. Noe reiseaktivitet må påregnes.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Effektiv ledelse er viktig for Veterinærinstituttet, og det er et klart strategisk fokusområde som følges opp i flere arenaer. I tillegg til å være en viktig bidragsyter i avdelingens ledergruppe deltar du også i Veterinærinstituttets utvidede ledergruppe som består av samtlige ledere ved instituttet. Du må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver der gode lederegenskaper og rolleforståelse er viktig for å lykkes. Lederansvaret inkluderer medarbeider- og økonomiansvar, og et spesielt viktig ansvar trer frem ved beredskapshendelser.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter en veterinær med god kjennskap til norsk husdyrproduksjon, gjerne også med kjennskap til vilthelse. Forskningserfaring vil bli vektlagt, samt ledererfaring og interesse for ledelse.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk er et krav for stillingen.

Personlige egenskaper

 • du har gode leder- og samarbeidsevner
 • du tar initiativ og motiverer og inspirerer til videre utvikling, både av seksjonen og Veterinærinstituttet som helhet
 • du kombinerer et strategisk tankesett med en operativ lederstil
 • du er selvstendig, løsningsorientert og har god gjennomføringsevne
 • du initierer og bidrar til samarbeid og samhandling

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier: Fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende. Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli sterkt vektlagt.

Det kan bli vurdert nødvendig med sikkerhetsklarering for stillingen.

Vi tilbyr

 • en synlig lederstilling med påvirkningsmulighet
 • deltakelse i avdelingsledergruppe og Veterinærinstituttets utvidede ledergruppe
 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, og for dette innskuddet trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som seksjonsleder i stillingskode 1211.

Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal lastes opp elektronisk via søknad i WebCruiter. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte avdelingsdirektør Merete Hofshagen. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4349225845

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Merete Hofshagen (Avdelingsdirektør), 48896395
Powered by Labrador CMS