Ledig stilling ved OsloMet

Studieleder for tverrgående fag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Søknadsfrist: 16.08.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Vil du være med å utvikle en helt ny avdeling for tverrgående fag?

Vi søker inspirerende og utviklingsorientert leder med bred kompetanse og god innsikt i utdannings- og forskningssektoren.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, søker studieleder for vår nye enhet for tverrgående fag (tittelen kan bli endret som følge av pågående organisasjonsendringer ved instituttet og fakultetet). Enheten er under oppbygning og vil ha flere faggrupper som skal bidra med undervisning og forskning på tvers av ulike utdanningsprogram og fagmiljøer. Den vil, blant annet, ha faggrupper innen vitenskapsteori og metode, etikk og læring/fagdidaktikk, og skal drive undervisning og forskning av høy kvalitet. Enheten vil være sentral i instituttets styrking av fag som er relevante for mange utdanninger og forskningsområder.

Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig fra 1.10.2020. Lederfunksjonen er anslått til 50% med den øvrige tiden til undervisning og/eller forskning.

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er del av et stort og tverrfaglig helsevitenskapelig fakultet med en bred portefølje av utdanninger og forskning. Dette skaper gode betingelser for tverrfaglig samarbeid på tvers av institutter og fagmiljøer. Instituttet er inne i en omorganiseringsprosess, der målet er å gå over til en sterkere fagorganisering. Instituttet har studenter tilknyttet to studiesteder og noe reising må derfor påregnes. Enheten for tverrgående fag er for tiden plassert i Pilestredet. Instituttets bachelorutdanninger er i gang med å utvikle nye programplaner og masterporteføljen ved instituttet revideres i løpet av 2020.

Universitetet har en klar satsing på forskning. Instituttet har et av landets største utdannings - og forskningsmiljøer innen sykepleie, og flere forskningsgrupper er etablert. Organiseringen av forskningen ved fakultetet er for tiden under evaluering og nye forskningsgrupper kan bli etablert.

Fakultet for helsevitenskap har to ph.d.-programmer.

Ansvarsområde

Som studieleder har du faglig og administrativt ansvar for enheten. Dette innebærer resultatansvar for forskning, utdanning og formidling samt ansvar for HMS, personal - og økonomistyring. Studieleder vil samarbeide med studieledere for de øvrige fag- og studieområdene med hensyn til disponering av personalressurser. Studieleder skal videre sørge for et godt og mangfoldig arbeidsmiljø

Studieleder er del av instituttets ledergruppe som ledes av instituttleder.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for stilling som studieleder er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen. Den resterende delen av stillingen vil benyttes til undervisning, veiledning og/eller FoU-arbeid etter avtale med instituttleder.

Vi søker deg som møter følgende krav:

 • relevant høyere utdanning på førsteamanuensisnivå, gjerne professorkompetanse
 • kompetanse fra- og god forståelse av helsetjenesten
 • ledererfaring, fortrinnsvis fra undervisnings- og forskningsvirksomhet med dokumenterbare resultater
 • erfaring med- og god forståelse for økonomistyring og personalledelse
 • pedagogisk kompetanse
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere som førsteamanuensis eller professor, kan det vurderes å ansette på førstelektor-/universitetslektornivå.

Vi ønsker at du har

 • vilje og evne til å bidra til helhetlig strategisk ledelse på eget fagområde og som en del av instituttets ledergruppe
 • interesse for, og erfaring med, å bygge og lede tverrfaglige fag- og forskningsmiljø
 • formell lederkompetanse
 • erfaring med internasjonalt samarbeid
 • interesse for utvikling av digitale læringsressurser
 • interesse for- og erfaring med å utvikle et mangfoldig arbeidsmiljø

Vi vektlegger at du

 • er innovativ med evne til å håndtere flere parallelle arbeidsprosesser
 • har evne til å bygge gode relasjoner, motivere og inspirere
 • har tydelig lederstil med god gjennomføringsevne og evne til å ta beslutninger
 • har evne til å samarbeide og til å bygge nettverk internt, nasjonalt og internasjonalt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt, dynamisk og mangfoldig fagmiljø
 • eget utviklingsprogram for ledere og mentorordning
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalen i staten og OsloMets lønnspolitikk, stillingskode 1473, som studieleder, kr. 679 000 – 765 100 per år (ltr. 73-78). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen «Logg inn og søk stillingen».

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 16.8.20

Ref: 20/05794

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Logg inn og søk stillingen