NUPI har en ledig spennende stilling!

Administrasjonssjef

Søknadsfrist: 25.09.2020

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] er et ledende kompetansemiljø for forskning om internasjonal politikk og økonomi. Vi har også et særlig formidlingsansvar innen disse områdene. Vi etterstreber kvalitet, relevans og troverdighet i alt vi gjør. NUPI er i spennende utvikling og har i dag i overkant av 65 årsverk. Instituttet eies av Kunnskapsdepartementet. Vår finansiering kommer fra ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner, som Norges forskningsråd og EU, samt offentlige og private virksomheter. Vi holder til i attraktive lokaler i Oslo sentrum.

Vi søker en dyktig og inspirerende administrasjonssjef for snarlig tiltredelse.

Administrasjonssjefen har det overordnete ansvar for daglig administrativ drift, IT, økonomi, HR og prosjekthåndtering samt personalansvar for de 12 ansatte (inkl. 2 lærlinger) i avdelingen. Administrasjonssjefen samarbeider også tett med direktøren og NUPIs øvrige ledelse i den strategiske utviklingen av NUPI.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle NUPIs administrasjon og bidra til å styrke NUPI som forskningsinstitutt.
 • Ha ansvar for personalforvaltning, herunder karriereutvikling og lønns- og personalpolitikk
 • Videreutvikle og kvalitetssikre administrative systemer og støttefunksjoner, herunder sikkerhetsrutiner
 • Ivareta formelle og økonomiske aspekter ved prosjektorganisering, også internasjonale.
 • Ha ansvar for økonomistyring, budsjett og regnskap samt strategi og planarbeid
 • Tilrettelegge for og følge opp NUPIs styrende organer

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning
 • Relevant ledererfaring og gode lederegenskaper
 • God innsikt og erfaring innen administrasjon, økonomi og HR-feltet
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper
 • Interesse for forskning, utvikling og innovasjon
 • Evne til å jobbe nært med forskerstaben i utvikling og gjennomføring av forskningsprosjekter

Vi legger vekt på

 • Personlig egnethet med vekt på gode samarbeidsevner, beslutningsdyktighet og evne til å motivere selvstendige og kvalifiserte medarbeidere
 • Evne til å håndtere og finne gode løsninger på løpende saker
 • Evne til strategisk planlegging i kombinasjon med stor gjennomføringsevne
 • Erfaring fra liknende arbeid, og interesse for forskning og utvikling i prosjektbaserte organisasjoner.
 • Erfaring både fra privat virksomhet og offentlig forvaltning er en fordel.

Vi tilbyr

 • Utfordrende lederoppgaver i et spennende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stillingen er plassert i stillingskode 1058 (administrasjonssjef) og lønnes etter Statens lønnsregulativ kr. 695 500 – 802 600) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønnen trekkes det 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Ulf Sverdrup, tlf. 22 99 40 00 eller e-post [email protected]

Søknad med CV sendes elektronisk innen 25.september 2020. Vennligst send din søknad via Jobb Norge ved å klikke «søk stillingen» på denne siden.

Søk på stillingen