LEDIG STILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE

Seksjonssjef for økonomi, personal og arkiv

Søknadsfrist: 23.01.2022

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.


NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.


NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og om lag 235 årsverk. Les mer på www.nmh.no

Har du lyst til å lede økonomi- og HR-arbeidet i et av landets mest spennende utdanningsmiljøer?

Om stillingen

NMH søker nå etter seksjonssjef for økonomi, personal og arkiv. Vi ser etter deg som har solid fagkunnskap innen økonomi- og virksomhetsstyring i statlig virksomhet og uttalte relasjonelle lederferdigheter.

Seksjonen har ansvar for områdene økonomi, regnskap, innkjøp, lønn, personal og arkiv og består av 13 medarbeidere. Seksjonssjefen har budsjett- og personalansvar for seksjonens fagområder og medarbeidere. Seksjonssjefen er en del av den administrative ledergruppen og rapporterer til administrerende direktør.

Ansvarsområder

 • Overordnet ansvar for budsjett, økonomi- og virksomhetsstyring
 • Overordnet ansvar for personal- og arkivområdet
 • Risikostyring og internkontroll
 • Informasjonssikkerhet og personvern
 • Pådriver for effektivisering og digitalisering av arbeidsprosesser
 • Forberede og legge fram saker for høgskolens styre

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitets- eller høgskoleutdanning på minimum bachelornivå. Realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Relevant og dokumentert ledererfaring
 • Erfaring med og meget god forståelse for økonomi- og virksomhetsstyring i statlig virksomhet, helst fra universitets- og høgskolesektoren
 • Meget god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Strategisk HR-kompetanse og solid digital kompetanse er ønskelig

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er en god relasjonsbygger med en inkluderende og raus lederstil. Du må i tillegg være strukturert av natur, være utviklings- og resultatorientert og inneha gode analytiske egenskaper.

Seksjonen var opprinnelig økonomiseksjonen og har fått tillagt fagområdene personal og arkiv. Det er et stort behov for å bygge en felles seksjonsidentitet og at seksjonssjefen er en trygg og tydelig leder for alle. En avgjørende forutsetning for at du skal lykkes i stillingen er derfor at du har et godt utviklet lederskap.

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Generelt

I tillegg til et inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø i en av landets mest spennende utdanningsinstitusjoner kan vi tilby lønn etter statens regulativ som seksjonssjef, stillingskode 1211, lønnstrinn 78 – 85 (f.t. kr 776 900 – kr 948 900 pr. år). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingen er underlagt de bestemmelser som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norgesmusikkhøgskole.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med en våre rekrutteringsrådgivere hos Habberstad (Atle Strande, telefon 908 92 054 / Berit Nygaard, telefon 900 50 849) eller administrerende direktør Tove Tvedt Blix, telefon 928 31 445.

Søknadsfrist: 23.01.2022

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS