Norges forskningsråd HAR EN LEDIG SPENNENDE STILLING!

Administrerende direktør

Søknadsfrist: 23.11.2020

Forskningsrådet

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles.


Forskningsrådet har 450 ansatte og holder til i moderne lokaler på Lysaker. For mer informasjon, se www.forskningsradet.no

Forskningsrådet investerer i forskning og innovasjon som skal bygge kunnskap for en bærekraftig fremtid, og som møter de store samfunnsutfordringene. Gjennom å satse på kunnskap skal Norge ruste seg for fremtiden, skape nye, bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor.

Forskningsrådet skal legge til rette for å utvikle sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer, bidra til verdiskaping og til å stimulere til økt samarbeid mellom forskningsmiljøene, kunnskapssektoren og næringslivet. Forskning blir stadig viktigere for innovasjon, og er helt avgjørende for utviklingen av norsk næringsliv i en økt internasjonal konkurranse.

Ny administrerende direktør skal lede en kompetanseorganisasjon med en bred nasjonal agenda og grenseflater mot en rekke nasjonale og internasjonale aktører. Stillingen er utfordrende og kompleks, og innebærer en unik mulighet til å sette retning for Forskningsrådets rolle som strategisk investor og rådgiver innenfor forskning og forskningsbasert innovasjon.

Sentrale oppgaver omfatter:

  • lede og videreutvikle Forskningsrådet
  • strategisk ansvar for at Forskningsrådet innfrir på de mål og ambisjoner som er satt
  • være en pådriver for utvikling av forsknings- og innovasjonssystemet, bl.a. gjennom å være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk rådgiver og aktør, nasjonalt og internasjonalt
  • profilere virksomheten og bidra til å styrke samspillet mellom offentlige myndigheter, næringslivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner

Vi søker en strategisk, samlende og tydelig direktør med solid ledererfaring fra kunnskaps- og/eller forskningsorganisasjoner i offentlig eller privat sektor. Ny administrerende direktør må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver, der solid samfunns- og rolleforståelse og innsikt i norsk og internasjonal forskning er sentralt for å lykkes. Kompetanse på internasjonalt nivå innen forskning og/eller ledelse av forskning, utvikling og innovasjon, vil bli vektlagt. Relevant høyere utdanning på minimum masternivå er et krav.

Aktuelle kandidater har høy integritet, høye ambisjoner og gode evner til samarbeid og relasjonsbygging. Gjennomføringsevne og styringskraft gjennom tydelig og tillitvekkende ledelse er sentrale kvalifikasjoner.

Stillingen er et åremål for seks år med mulighet for forlenging i en ny seksårsperiode. Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tlf. 920 85 397 / Jon Erling Tenvik, tlf. 971 35 750. Søknad med CV registreres via "Karriere" på www.backerskeie.no innen 23. november 2020.

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. offentleglova § 25. Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4303261439

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

  • Ann-Kristin Nyrønning (Partner, BackerSkeie), 920 85 397
  • Jon Erling Tenvik (Partner, BackerSkeie), 971 35 750
Powered by Labrador CMS