LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Prosjektleder - Engage

Søknadsfrist: 13.02.2023

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgendagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2700 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Vil du arbeide i et verdensledende senter for entreprenørskapsutdanning?

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen Nord universitet, studiested Bodø har vi en ledig 100% stilling som prosjektleder/rådgiver for en periode på 3 år.

Stillingen er knyttet til SFU Engage - Centre for Engaged Education through Entrepreneurship, som er et av 13 sentre for fremragende utdanning i Norge. Senteret er et partnerskap mellom NTNU og Nord Universitet og arbeider med å utvikle entreprenørskapsutdanning innen høyere utdanning, både i form av spesifikke programmer i entreprenørskap, men også innen en bredde av ulike fagområder, for eksempel som integrerte deler i helse- og havbruksfag. I tillegg er senteret svært forskningsaktivt og en pådriver for å legge til rette for studentaktive initiativ som fremmer entreprenørskap og entreprenørielle studenter på våre campuser. Senteret har derfor et høyt aktivitetsnivå både i og utenfor klasserommet, en betydelig grad av prosjektaktivitet, samt små og store arrangementer. Mer informasjon om SFU Engage finnes her: www.engage-center.no.

Engage ble etablert som Senter for fremragende utdanning (SFU) i 2017, og grunnfinansieringen er sikret til 2027. I tillegg har vi en betydelig og økende ekstern finansiert forskningsportefølje. Det er en klar ambisjon om å videreføre aktiviteten etter SFU-perioden. Vi søker derfor etter en engasjert, kreativ og handlekraftig prosjektleder som kan løfte senterets innsats videre, samt bidra til at Engage forblir fremragende. Er det deg vi ser etter?

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil primært være tilknyttet Engage og faggruppen for innovasjon og entreprenørskap. Prosjektlederen vil være en pådriver for å utvikle studentinnovasjonsmiljøet som er knyttet til Engage på Nord Universitet, herunder Loftet inkubator, Spir Idelab, Nyskaper, og ulike studentorganisasjoner tilknyttet miljøet. Vi ønsker at studenter blir involvert og engasjert i senteret, og at det legges til rette for gode studentdrevne økosystemer. Stillingen innebærer et ansvar for å bygge og utvikle det studentdrevne miljøet knyttet til senteret, og andre initiativer som senteret finner strategisk viktig. Aktivitetene skal være kunnskapsbasert og prosjektlederen må sørge for god kommunikasjon både mellom interne og eksterne partnere.

Arbeidet vil være prosjektorganisert og knyttet til prosjekter som for eksempel skal teste ut nye modeller og metoder knyttet til undervisning og utdanning, og prosjektene skal dokumenteres for å utvikle bedre praksis. Dokumentasjonen skal bidra til å utvikle forskning på området. Den som ansettes forventes å kunne drive og gjennomføre prosjekter, i samarbeid med fagmiljøet.

Prosjektlederen skal også utvikle nye prosjekter som er innenfor Engage sitt område, og da spesielt innenfor satsningsområdet “studenter”. Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen og endringer må påregnes. Man må regne med noe reising.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning, gjerne med entreprenørskap som en del av fagprofilen, fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende.
 • Erfaring fra arbeid med entreprenørskap og støttesystemer/opplæring for gründere
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Dokumentert evne til selvstendig arbeid
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsferdigheter på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig
 • Erfaring med bruk av sosiale medier og andre relevante IKT-verktøy

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Godt nettverk i entreprenørskaps-/studentmiljøer og/eller evne til å bygge slike nettverk 
 • Engasjert, initiativrik og handlingsorientert
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å motivere andre
 • Evne til å arbeide systematisk og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Serviceinnstilt og gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver, NOK 544 400,- - 648 700 ,- i året. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • For spørsmål om arbeidsoppgaver/innhold i stillingen kontakt førsteamanuensis og prosjektleder Iselin Kristine Mauseth Steira, e-post: [email protected], tlf, +47 75 51 76 02
 • For administrative spørsmål kontakt kontorsjef Ellen Abelgård, e-post: [email protected], tlf. +47 75 51 76 68

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 13.02.2023.

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev som forteller din motivasjon for stillingen
 • CV, attester og vitnemål
 • Navn og kontaktinformasjon til to relevante referanser

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30166773

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS