Nord universitet har en ledig spennende stilling!

Prorektor for forskning og utvikling

Søknadsfris: 16.08.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.


Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Samfunnets behov for ny kunnskapsutvikling gjennom relevant og god forskning er stort. Nord universitet er et ungt og dynamisk universitet, i en region med sterke vekstnæringer, der nettopp behovet for forskning er avgjørende for å videreutvikle regionalt samfunns- og næringsliv.


Ved Nord universitet er det prorektor for forskning og utvikling som leder arbeidet med utviklingen innenfor forskningsfeltet. Universitetet har en god utvikling i sin forskningsaktivitet, og aktiviteten øker for hvert år.

Vi søker en utviklingsorientert leder som kan tenke strategisk og bidra til å videreutvikle universitetets profil og identitet.

Om stillingen

Ved Nord universitet er det ledig åremålsstilling som prorektor for forskning og utvikling fra 1. januar 2021, og vi er på jakt etter en person som kan fylle denne spennende og utfordrende stillingen.

Vi ønsker oss en prorektor for forskning og utvikling med høy faglig kompetanse, og solid og relevant ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner. Du må ha god innsikt i forsknings- og utdanningspolitikk og aktuelle utfordringer innen universitets- og høgskolesektoren.

Vi søker en utviklingsorientert leder som kan tenke strategisk og bidra til å videreutvikle universitetets profil og identitet. Du ønsker å ta ledelsen i utviklingen av forskningsfeltet, internasjonalt, regionalt og nasjonalt, og tar ansvar for å legge til rette for utviklingen av en overordnet strategi for forskningsvirksomheten.

Du må kunne bygge gode samarbeidsrelasjoner og være aktiv i å styrke og etablere gode samarbeidsrelasjoner med øvrige FoU-institusjoner samt samfunns- og næringsliv, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Våre fire doktorgradsprogrammer er kjernen i vår forskningsvirksomhet. Det forventes at vår nye prorektor tar et overordnet ansvar for å utvikle og kvalitetssikre disse.

Prorektor for forskning og utvikling er en del av rektors ledergruppe og skal sammen med de andre topplederne bidra til at universitet når sine mål som helhet.

Du vil få lederansvaret for de ansatte i forskningsadministrasjonen og biblioteksjefen. I tillegg vil du få ansvaret for å lede doktorgradsutvalget ved universitetet. Som prorektor rapporterer du direkte til rektor.

Stillingen har arbeidssted Bodø eller Levanger.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves professorkompetanse. Det kreves solid og relevant ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner.

Gode lederegenskaper og personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som ansettes må være resultatfokusert og ha prioriterings-, beslutnings- og gjennomføringsevne. Stillingen forutsetter en utadvendt, inkluderende og tillitsskapende lederstil preget av samarbeid og dialog.

Stillingen gjelder for en åremålsperiode på fire år, med mulighet for forlengelse på fire år, til sammen totalt 8 år.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1538 fagdirektør.

Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

  • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
  • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
  • En arbeidsplass i stadig utvikling
  • Fleksibel arbeidstid
  • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kvinner oppfordres til å søke stillingen.

Ansettelsesprosess

Søkere til stillingene vurderes av et særskilt innstillingsutvalg nedsatt av universitetsstyret. Universitetsstyret er ansettelsesorgan.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • rektor Hanne Solheim Hansen, telefon 41573206, eller epost, [email protected].
  • konstituert direktør for økonomi og HR Arne Brinchmann, telefon 90074014, eller epost, [email protected].

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 16.08.2020.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30090878

Søk på stillingen

fnokode:1234