Spennende jobbmulighet ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved NMBU!

Dekan ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Søknadsfrist: 15.11.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet..NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) representerer et bredt fagmiljø innen de grunnleggende naturvitenskaplige fag samt anvendelser av disse mot mat, bioteknologi og miljø. Fakultetet har mangfoldig aktivitet innen forskning og undervisning, og er involvert i prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Vi jobber med fremtidsrettede og etterspurte fagområder som gir spennende muligheter for å delta i forskning og utvikling underveis i studiene.


Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) har cirka 160 ansatte, derav 11 ansatte i fakultetsadministrasjonen. Videre har fakultetet omlag 50 doktorgradsstudenter og 550 bachelor- og masterstudenter. Fakultetet har aktive forskningsgrupper innen kjemi og biokjemi, mikrobiologi og mikrobiell genteknologi, bioinformatikk og analysemetodikk, næringsmiddelteknologi og -kvalitet. Fakultetet har en svært vital forskningskultur, noe våre studieprogrammer også gjenspeiler.


Les mer om KBM på https://www.nmbu.no/fakultet/kbm.

Er du interessert i stilling som dekan ved NMBU?

Om stillingen

Ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) er det ledig stilling som dekan, med forventet oppstart 1.juni 2021.

Dekanen har støtte i en profesjonell administrasjon og vil derfor normalt ha den faglig-strategiske ledelse som et særlig viktig arbeidsfelt. Dekanen rapporterer til fakultetsstyret og til rektor. Dekanen inngår i rektors ledergruppe og skal stimulere til utvikling av internasjonalt konkurransedyktige forsknings- og utdanningsmiljøer ved universitetet. Samarbeid mellom fakulteter skal bidra til faglige synergieffekter.

Dekanen har et spesielt ansvar for at fakultetet har et godt og innovativt forskningsmiljø, og at fakultetet tilbyr attraktive studier og rekrutterer dyktige medarbeidere.

Dekanen tilsettes på åremål for 4 år. Dekan kan være ansatt i to åremålsperioder. Stillingsbeskrivelse for stillingen foreligger.

Arbeidsoppgaver

Dekanen skal:

 • lede og utvikle virksomheten ved fakultetet, faglig og administrativt
 • delta i institusjonens strategiske arbeid og sørge for at mål og resultatkrav følges opp på fakultetsnivå
 • representere og posisjonere fakultetet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • sørge for god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning
 • skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø
 • lede medbestemmelse og medvirkningsprosesser på fakultetet

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav

 • høy vitenskapelig kompetanse, minimum doktorgrad, innenfor et av fakultetets fagområder
 • ledererfaring fra universitets- og høyskolesektoren eller tilsvarende forskningsinstitusjoner og kjennskap til trender og utviklingstrekk av betydning for sektoren
 • kjennskap til demokratiske beslutningsprosesser og innsikt i samarbeidsrelasjoner mellom ledelse og tillitsvalgte
 • kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid
 • god kjennskap til statlig avtale- og regelverk er ønskelig
 • høy muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

Personlige egenskaper

 • et utviklings- og samarbeidsorientert lederskap med vektlegging av medvirkning og dialog
 • gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter med evne til å inspirere og motivere
 • evne til å skape tillit og nettverk, internt og eksternt
 • evne til å skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø
 • beslutningsdyktighet og gode strategiske evner

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1474 Dekan, lønnstrinn 85 - 92, lønnsspenn NOK 934800 - 1106600.

For særlig godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester. Søkere som innkalles til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 15.11.20.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS