LEDIG STILLING VED NMBU

Seksjonssjef innen HR

Søknadsfrist: 23.02.2024

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Vi søker deg med erfaring fra HR i kunnskapsorganisasjoner!

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen er det ledig fast 100% stilling som seksjonssjef ved Seksjon for personal i fakultetsadministrasjonen. Seksjonen har i dag 7 medarbeidere, og leverer lederstøtte til fakultetets fire institutter.

Som seksjonssjef ved Veterinærhøgskolen har du ansvar for å løse komplekse, varierte og til tider krevende problemstillinger innenfor HR-feltet. Du har ansvar for drift og utvikling av seksjonen, samt personalansvar. Stillingen inngår i administrasjonens lederteam og rapporterer til administrasjonssjef.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av seksjonen.
 • Personalansvar for medarbeidere i seksjonen
 • Fagansvar for HR-arbeidet ved fakultetet.
 • Lede og utvikle HR-arbeidet ved fakultetet.
 • Drive kontinuerlig forbedringsarbeid og kompetanseutvikling i seksjonen.
 • Sikre effektive og profesjonelle HR-leveranser til fakultetets ledere og ansatte.
 • Rådgi og støtte linjeledere i komplekse saker, herunder personalsaker.
 • Forberede og kvalitetssikre saker som skal behandles i ulike organer.
 • Økonomiansvar for budsjettet ved seksjonen.

Kompetanse

Følgende kvalifikasjoner kreves:

 • Utdanning fra universitet / høyskole på masternivå innen et relevant fagområde, fortrinnsvis med fag innen HR. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte deler av kvalifikasjonskravet.
 • Kompetanse og erfaring innen HR.
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Relevant ledererfaring.
 • Erfaring fra universitets- og høyskolesektoren.
 • Kompetanse innen relevant lov- og avtaleverk.
 • Erfaring fra omstilling og kompetanse innen endringsledelse.

Vi ønsker en leder som:

 • Inspirerer, motiverer og skaper tillit.
 • Er opptatt av inkludering, åpenhet og god informasjonsflyt.
 • Er opptatt av utvikling, kvalitet og effektive arbeidsprosesser.
 • Evner å jobbe overordnet så vel som med de små detaljene.
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Har stor arbeidskapasitet, er resultatorientert, strukturert og evner å prioritere i en hektisk hverdag.

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av seksjonssjef.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1211 Seksjonssjef, ltr.70-80 for tiden NOK 692 400 – 870 900 avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 23.02.2024

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Din CV må legges inn i Jobbnorge CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS