LEDIG STILLING VED NMBU

Seksjonssjef for studier og forskning

Søknadsfrist: 16.01.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Veterinærhøgskolen søker ny leder for studie- og forskningsadministrasjon

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen er det ledig fast 100% stilling som seksjonssjef ved Seksjon for studie- og forskning i fakultetsadministrasjonen.

Seksjonen har i dag 10 medarbeidere. Som seksjonssjef har du personalansvar og det faglige ansvaret for seksjonen.

Stillingen inngår i lederteamet for administrasjonen sammen med administrasjonssjefen samt seksjonssjefer for økonomi og personal.

Veterinærhøgskolen flyttet i 2021 til nye lokaler, og det jobbes fortsatt med å etablere virksomheten på nytt sted. Samtidig jobbes det med innføring av ny studieplan for veterinærstudiet.

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for ansatte ved Seksjon for studie- og forskning.
 • Ansvar for at seksjonen yter god service til både studenter og ansatte.
 • Overordnet ansvar for studieledelse ved studieretningene, inkludert ansvar for akkreditering av studiene, evaluering av undervisning, håndtering av klagesaker og opptak/mottak av nye studenter.
 • Overordnet ansvar for oppfølging og videreutvikling av administrativ støtte ved ph.d.-utdanningen.
 • Overordnet ansvar for oppfølging av administrative oppgaver tilknyttet Forskningsutvalget.
 • Økonomiansvar for budsjettet ved seksjonen.
 • Ansvar for kompetanseprøve på oppdrag fra Mattilsynet.
 • Lede utviklingsprosjekter knyttet til nye studieplaner.

Kompetanse

Det kreves:

 • Utdanning fra universitet / høyskole på masternivå innen et relevant fagområde.
 • Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte deler av kvalifikasjonskravet.
 • Ledererfaring, gjerne fra arbeid med endring/ prosessledelse.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og på engelsk.

Følgende erfaring og kvalifikasjonskrav vektlegges:

 • Pedagogisk utdannelse og veterinærfaglig utdannelse eller utdannelse innen tilgrensende fagfelt.
 • Erfaring fra undervisningsledelse og pedagogisk utviklingsarbeid.
 • God kjennskap til det veterinærmedisinske fagfeltet.

Personlige egenskaper:

Du må:

 • Være en inkluderende, motiverende og resultatorientert leder med gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.
 • Ha god organisasjons- og rolleforståelse.
 • Kunne arbeide selvstendig, strukturert og målrettet.

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av seksjonssjef.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1211 seksjonssjef, ltr. 70 – 78 (NOK 650 300– 776 900) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 16.01.2022

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS