LEDIG STILLING VED NILU

Leder - Innovasjon

Søknadsfrist: 01.12.2020

NILU

NILU - Norsk institutt for luftforskning skal gjennom forskning øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet og miljøgifter.


NILU har en sterk posisjon nasjonalt og internasjonalt, og er innenfor utvalgte fagfelt blant de ledende fagmiljøer i verden. NILU har ca. 165 ansatte.


NILU utfører små og store oppdrag for forvaltning, industri og næringsliv, for Norges forskningsråd og EU. NILU er løsningsorientert, og våre forskere bistår næringsliv og industri med å utvikle og etablere bærekraftige og miljøvennlige løsninger. Vi tilbyr analyser og kunnskap for å hjelpe våre kunder med å oppfylle FNs bærekraftsmål. NILU har en egen innovasjonsavdeling som arbeider med ulike innovasjonsprosjekter og prosesser på tvers av organisasjonen. Disse prosjektene spenner fra rene produkt- og tjenesteutviklingsprosjekter, til forskerstøtte i pågående prosjekter, for eksempel internasjonale prosjekter finansiert av EU Horisont 2020. NILU har en internasjonal stab (ansatte fra mer enn 20 nasjoner) og har en betydelig oppdragsmengde internasjonalt. NILU har selskapsetableringer organisert under vår heleide datter Innovation nilu AS.

Prosjektetablering og nye markedsmuligheter

Om stillingen

NILU søker en dyktig og målrettet leder for vår innovasjonsgruppe. Innovasjonslederen er medlem av ledergruppen og skal i samhandling med ledere og forskere være pådriver for utvikling og implementering av NILUs innovasjonsstrategi.

Som person er du god til å skape tillit og har svært gode relasjons- og samhandlingsevner. Du har god forståelse og kunnskap om forskningsmiljøer og evner å sette deg inn i nye fagområder. Innovasjonslederen skal identifisere og videreutvikle ideer til innovasjon i videste forstand.

Stillingen krever høyere utdanning og dokumentert erfaring med innovasjon/markedsarbeid, strategisk arbeid og ledelse. God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Innovasjonslederen innehar resultat- og budsjettansvar for markeds- og innovasjonsgruppen samt personal- og fagansvar for 2 medarbeidere.

Søkere med internasjonal erfaring og naturvitenskapelig bakgrunn/erfaring vil bli foretrukket.

Arbeidsoppgaver

 • Fasilitere gode prosesser knyttet til innovasjon herunder støtte opp om prosjektsøknader til virkemiddelapparatet, nasjonalt og internasjon
 • Identifisere, utvikle og søke finansiering til innovasjonsprosjekter
 • Lede arbeidet med innovasjon
 • Være et bindeledd mellom markedsarbeidet og instituttets innovasjonsarbeid
 • Etablere næringslivsnettverk innen relevante områder og delta i klynger og innovasjonsnettverk
 • Støtte NILUs generelle markedsarbeid på tvers av avdelingene
 • Bistå avdelingene i markedsføring og utarbeidelse av tilbud
 • Arbeide med innledende rettighetsavklaringer mot samarbeidspartnere
 • Bistå ansatte ved NILU med å etablere innovasjonsprosjekter

Kvalifikasjoner og erfaringsbakgrunn

 • Erfaring med samfunnsinnovasjon, åpen innovasjon og digitalisering
 • Utvist evne til å ta gode ideer og utvikle disse frem til lisenser og patenter
 • God evne til å sette seg inn i nye fagområder
 • Erfaring fra styrearbeid og styreledelse
 • Erfaring med kontrakter, avtaler generelt og IPR
 • Internasjonal erfaring
 • Innha et næringslivsnettverk

Personlige egenskaper

 • Entusiasme, kreativitet og pågangsmot
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Relasjonsbygger som skape resultater i samspill med kolleger og kunder
 • Kreativ og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling i et institutt med et viktig samfunnsoppdrag
 • Interessante, utviklende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Mulighet for å arbeide i internasjonale prosjekter

Vår styrke er høy kompetanse, et godt kollegialt miljø, interessante faglige utfordringer og fokus på utvikling. Vi er opptatt av kreativitet, kunnskapsdeling og trivsel.

Instituttet har fleksitidsordning, gode pensjonsordninger og fri gruppe- og ulykkesforsikring og holder til i trivelige lokaler på Kjeller.NILU har omfattende samarbeid med nasjonale og internasjonale FoU-miljøer.Besøk gjerne våre websider på www.nilu.no for mer informasjon om vår virksomhet.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

 • Administrerende direktør Kari Nygaard, tlf.: 63 89 80 10 / 93 09 38 92 eller
 • Viseadministrerende direktør Ole-Anders Braathen, tlf: 63 89 82 00 / 98 66 07 59

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS