LEDIG STILLING VED NGU

Seksjonsleder - geomatikk og IT

Søknadsfrist: 25.09.2022

NGU

NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. Vi skal dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, og dermed bidra til økt verdiskaping. Norges geologiske undersøkelse (NGU) er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Vi har 200 ansatte, hovedkontor i Trondheim og et internasjonalt arbeidsmiljø. Forskning er en integrert del av NGUs arbeid og leveranser, og en forutsetning for å levere kartlegging av god kvalitet og på et internasjonalt godt nivå på vegne av Norge. Les mer på www.ngu.no

Avdeling for virksomhetsstyring og IKT

NGU er inne i en spennende periode med implementering av en ny strategi, organisasjonsutvikling og tilpasninger til et fremtidig arbeidsliv basert på bærekraft, inkludering og profesjonalisering. Vi søker derfor en seksjonsleder som motiveres av å være med på en spennende, utfordrende og meningsfull reise i en organisasjon med sterke historiske røtter og et viktig samfunnsoppdrag - sammen skal vi fortsette å skape verdi for samfunn og næringsliv.

I avdeling for virksomhetsstyring og IKT søker vi leder for seksjon for geomatikk og IT. Geomatikk og IT opererer i kjernen av NGUs verdikjede, og seksjonen er ansvarlig for drift og utvikling av våre geodatabaser, brukervennlige kart og karttjenester. Våre tjenester skal være digitale, verdiskapende og bidra til å effektivisere forvaltningen av arealer og naturressurser, og stimulere næringsutvikling. Våre karttjenester tilpasses og markedsføres til prioriterte målgrupper gjennom den nasjonale geografiske infrastrukturen, Norge digitalt. Seksjon for geomatikk og IT består av 22 medarbeidere. Seksjonen jobber integrert og tett sammen med alle seksjoner ved NGU.

Geomatikk og IT er kritiske suksessfaktorer for NGU, med følgende hovedområder: digital feltinnsamling, standardisering og modellering, tjenester og deling av offentlige data.

Ansvarsområder

 • Lede og utvikle seksjonen i tråd med NGUs strategi
 • Stake ut kursen for NGUs IT- og digitaliseringsstrategi
 • Personal- og budsjettansvar, herunder ressursstyring
 • Bidra til samarbeid med eksterne tjenesteleverandører, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, og delta i sentrale fagfora
 • Utvikle, koordinere og forvalte en bred prosjektportefølje med blant annet følgende arbeidsoppgaver:
  • Innkjøp og anskaffelser
  • Innovasjon og utvikling av nye digitale tjenester og produkter, inkl. digitalisering og forenkling av arbeidsprosesser
  • Drift og utvikling av NGUs geologiske databaser, karttjenester og kartinnsyn
  • Drift og forvaltning av NGUs hybrid-baserte IKT-infrastruktur og skyløsninger
  • IT- og GIS-support, og kompetanseutvikling for NGUs medarbeidere
  • IKT-sikkerhet
  • Følge med på relevant utvikling, eksempelvis droneteknologi, 3D, AI og maskinlæring

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring, inkludert personal- og linjeledelse, gjerne innenfor IT
 • Relevant høyere utdannelse innenfor teknologifag, IT eller geomatikk
 • Erfaring med prosjektarbeid og -ledelse, gjerne etter porteføljestyringsprinsipper
 • Erfaring med økonomiansvar, herunder budsjettering og rapportering
 • Erfaring fra / kjennskap til følgende områder vil være en fordel:
  • stedfestede data, databaser, tjenestedesign og systemutvikling
  • cybersikkerhet
  • statlig IKT-politikk og digitaliseringsstrategi for offentlig sektor
  • geofag
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter både på norsk / skandinavisk språk og engelsk

Vi søker en trygg, modig og besluttsom leder med vesentlig erfaring og evne til å skape oversikt, og bidra til prioritering og koordinering av seksjonens arbeidsoppgaver. Fordi geomatikk og IT opererer i kjernen av NGUs verdikjede, opplever seksjonen en stor etterspørsel etter tjenester og leveranser både internt og gjennom krav i den nasjonale geodatainfrastrukturen. Du er nytenkende, strukturert og klarer å skape samspill og tillit innen egen seksjon og i organisasjonen for øvrig. Du klarer å håndtere komplekse problemstillinger innenfor geomatikk og IT, og evner å kommunisere komplekse budskap på en tydelig måte, både internt i ledelsen, til departementet og ut i organisasjonen som helhet.

Som seksjonsleder for geomatikk og IT vil du være en integrert del av ledelsen i NGU, og du vil jobbe tett sammen med avdelingsdirektør og den øvrige toppledelsen. Du vil være et viktig kontaktpunkt for eksterne samarbeidspartnere og organisasjonen som helhet. Personlig egnethet og evne til å skape samspill og tillit vil derfor vektlegges.

NGU er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø preget av mangfold og inkludering. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uavhengig av for eksempel alder, kjønn, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn, funksjonsevne, eller hull i CV.

Stillingen lønnes som seksjonssjef etter Hovedtariffavtalene i staten, og i henhold til kvalifikasjoner.

Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til vår rådgiver i Jefferson Wells, Anne Dordi Alseth, tlf.: 924 48 268 eller avdelingsdirektør Kari Rannov Bostad ved NGU, tlf.: 480 37 340.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne dette i søknaden.

Webcruiter-ID: 4551648426

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Anne Dordi Alseth (Regionsjef, Jefferson Wells), 924 48 268
 • Kari Rannov Bostad (Avdelingsdirektør), 480 37 340
Powered by Labrador CMS