NGI – Norges Geotekniske Institutt har en ledig spennende stilling!

FoU-sjef

Søknadsfrist: 09.08.2021

Norges Geotekniske Institutt

NGI – Norges Geotekniske Institutt – er et uavhengig, internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag, der vi integrerer kunnskap mellom geoteknikk, geologi og geofysikk. Vår forskning gir kunnskap som styrker norsk næringsliv til å løse noen av de viktigste utfordringene som verden står overfor innenfor klima, miljø, energi og naturfarer.


Siden opprettelsen av NGI på starten av 1950-tallet har vi tiltrukket oss dedikerte fagfolk og eksperter på bruk av geomaterialer som byggegrunn og byggemateriale, skredproblematikk og forurensning av grunnen. Utvikling og anvendelse av ny teknologi står helt sentralt i vår virksomhet for å finne bærekraftige løsninger og sikre at vi bygger et samfunn på sikker grunn. Vår ekspertise og løsninger er kjent og etterspurt i store deler av verden.


NGI er organisert som en privat stiftelse med hovedkontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim, forskningsstasjon for snøskred på Strynefjellet, kontor i Stryn, og utenlandskontorer i Houston, Texas, USA, og i Perth, Western Australia, i tillegg til samarbeidsavtaler med veletablerte selskap og institusjoner i store deler av verden.

Vil du være med å utvikle NGIs forskning videre og sikre at verden bygges på sikker grunn? Vår forskning gir resultater som tas i bruk av næringslivet og det offentlige, og bidrar til å løse noen av de viktigste utfordringene som verden står overfor innen klima, miljø, energi og naturfarer.

NGI har ambisjoner om å være internasjonalt ledende i forskning og utvikling (FoU) innen flere av våre fagområder. Vi har målsetning om å øke omsetningen fra forskning finansiert gjennom Forskningsrådet og EUs program Horisont Europa. Vi søker derfor en dyktig kollega til en nyopprettet, fast stilling som FoU-sjef, som kan utfordre og støtte organisasjonen slik at vi løfter vår kompetanse, innsats og volum innen forskning.

Du vil sørge for at vi har de systemer og ordninger som er nødvendig for å støtte, styrke og stimulere søknadsarbeid, publisering og kompetanseutvikling for nye og erfarne forskere og forsknings¬interesserte. Du vil delta i relevante nasjonale og internasjonale forskningsfora, øke NGIs nettverk nasjonalt og internasjonalt og bidra med forskningspolitisk arbeid.

Du vil jobbe tett med NGIs fire markedsområder hvor forskningen skjer, deres områdedirektører og respektive FoU-rådgivere. Du vil også jobbe med NGIs samarbeidspartnere og brukere av vår FoU innenfor næringsliv og det offentlige for å sikre relevans og effekt.

Som FoU-sjef v il du være en del av den utvidete ledergruppen på NGI. Stillingen vil rapportere til direktør for Strategisk utvikling.

Hvorfor ta rollen hos oss?

Du får:

 • jobbe med verdensledende forskere, nye talenter og deres ledere
 • jobbe med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere innenfor næringsliv og det offentlige
 • styrke NGI som en attraktiv arbeidsgiver for nye og erfarne forskere og forskningsinteresserte
 • en sentral rolle i vårt arbeid med Horisont Europa
 • utvikle samarbeid med norske universiteter og institutter
 • bidra til å stake ut kursen for hva som vil være sentrale satsingsområder for geoteknisk forskning og utvikling de kommende årene
 • formidle NGIs perspektiver på hva som er viktige satsningsområder innen de tekniske geofagene de neste tiårene overfor Forskningsrådet og politiske beslutningstakere.

Hvem er du?

Vi ønsker at du har erfaring fra arbeid med forskning og utvikling opp mot Forskningsrådet og EU- systemet, enten gjennom eget forskningsarbeid, ledelse av forskere eller koordinering av FoU-aktivitet på virksomhetsnivå. Forskning og rådgivning går hånd i hånd hos NGI, vi ønsker derfor at du også har erfaring med forskning rettet mot næringsliv og det offentlige.

Vi ønsker søkere med doktorgrad, fortrinnsvis innen naturvitenskap/teknologi. Vesentlig høy kompetanse og erfaring med forskning og/eller virkemiddelapparatet fra tidligere roller kan kompensere for manglende doktorgrad. Du må ha gode kommunikasjonsevner, være digitalt moden og ha en overordnet forståelse av vitenskap, teknologi og samfunn.

I tillegg til formell kompetanse vil vi legge vekt på at du er:

 • nysgjerrig og proaktiv
 • samarbeidsorientert
 • flink til å bygge relasjoner og nettverk
 • strukturert og systematisk
 • motiverende og inkluderende
 • fleksibel og kan håndtere å ha mange baller i luften
 • god til selvledelse.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

 • Lars Andresen (Administrerende direktør / CEO), (+47) 922 99 863
 • Anne Kibsgaard (Direktør Strategisk utvikling), +47 975 06 437

Hjemmeside: www.ngi.no

Powered by Labrador CMS