LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Prosjektleder for AACSB-akkreditering

Søknadsfrist: 14.04.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer. 

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere. 

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen.

Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Handelshøgskolen ved UiT

Om stillingen

Har du lyst på en jobb som er litt utenom det vanlige? Ved Handelshøgskolen (HHT) er vi på utkikk etter en dedikert prosjektleder med gjennomføringskraft. Målet er at HHT innen 2030 skal bli internasjonalt akkreditert hos The Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB). 

For å nå målet må Handelshøgskolen gjennom spennende strategi- og organisasjonsutviklende prosesser. Dette vil kunne sikre at Handelshøgskolen tilbyr næringslivsrelevante og internasjonalt attraktive studietilbud med høy undervisningskvalitet og som bygger på UiT sin særegenhet.

Som prosjektleder for akkrediteringsarbeidet vil du lede en arbeidsgruppe bestående av administrative og vitenskapelige medarbeidere. Stillingen er fast, men har foreløpig finansiering for 2 år. Stillingen rapporterer direkte til instituttleder.

Arbeidssted er UiT i Alta, Harstad, Narvik eller Tromsø. 

Arbeidsoppgaver

 • Lede utviklingsarbeidet knyttet til akkrediteringen, herunder planlegge og gjennomføre involverende og formålstjenlige prosesser
 • Kartlegge krav som stilles for akkreditering og utarbeide prosjektplan
 • Ha en ledende rolle i utvikling av en omforent strategi på Handelshøgskolen som det videre akkrediteringsarbeidet vil bygge på.
 • Utstrakt kontakt med den internasjonale akkrediteringsorganisasjonen AACSB samt andre institusjoner som har blitt akkreditert. (I prosessen vil vi få utnevnt en mentor fra AACSB).
 • Utviklingsoppgaver knyttet til internasjonalisering og næringslivssamarbeid, herunder etablere gode samarbeidsrutiner med øvrige deler av organisasjonen og eksterne partnere.
 • Utarbeide dokumentasjon, saksforbedring, rapportering og annen internkommunikasjon
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå innenfor relevante fagområder. Dokumentert realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Erfaring med strategi- og organisasjonsutvikling og prosjektledelse-/prosjektarbeid
 • Kjennskap til høyere utdannings- og/eller forskningsinstitusjoner i Norge
 • Gode digitale ferdigheter
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk.

Fordel om du også har:

 • Erfaring fra/kjennskap til kvalitetsarbeid (prosesser for kontinuerlig forbedring)
 • Erfaring fra internasjonale akkrediteringsprosesser som for eksempel AACSB
 • Erfaring med drift eller administrasjon av studieprogrammer og kjennskap til nasjonale og gjerne internasjonale utdanningstrender

Vi ser etter en kollega som har/er:

 • gode evner til teamarbeid, men også jobber godt selvstendig
 • initiativrik og ansvarsfull
 • høy grad av fleksibilitet
 • motivasjon for stillingen og dens arbeidsoppgaver

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som prosjektleder lønnes etter statens regulativ kode 1113. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS