LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Kontorsjef / Arbeidsleder - Eiendomsavdelingen

Søknadsfrist: 12.02.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.


I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.


Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Eiendomsavdelingen er en del av avdeling for digitalisering og infrastruktur. Eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, utvikling og daglig drift og vedlikehold av infrastrukturen ved universitetet. Avdelingen forvalter totalt ca. 140 000 m2 og har ca. 70 ansatte.
Eiendomsavdelingen ledes av eiendomssjef, og har 3 enheter: Campusservice, eiendomsforvaltning og renhold og enhet for prosjekt og utvikling.

Ved Eiendomsavdelingen søker vi en engasjert og positiv leder for Campusservice

Kontorsjef/Arbeidsleder

Ved Nord universitet, eiendomsavdelingen, Bodø er det ledig en fast 100% stilling som kontorsjef - leder for Campusservice. Campusservice har 12 fast ansatte og ansvar for daglig drift og oppfølging av 2 campuser og 6 studiesteder.

Universitetet er i sterk vekst og omstrukturering og planer for flere nybygg foreligger. Vi ønsker en engasjert leder for å styrke vår enhet.Arbeidet innebærer samarbeid med våre samarbeidspartnere og ansatte på fakulteter og i administrasjonen. Stillingen innebærer også ansvar og arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder, og reisevirksomhet må derfor påregnes.Leder campusservice har, på delegasjon fra Eiendomssjef, ansvar for tjenestefeltet campusservice ved universitetet. Lederen inngår iEiendomssjefens ledergruppe.Leder for campusservice skal ha det samlede personal-, økonomi- og resultatansvar for enheten.Leder for campusservice skal bidra til å utvikle gode administrative og tekniske løsninger som ivaretar behovet for en god og effektivtjenesteleveranse knyttet til service, forvaltning og drift av våre campus og studiesteder, og bidra til godt samspill med fakultetene og relevante enheter på virksomhetsnivå.

Leder campusservice har ansvar for at enheten drives innenfor rammene gitt i regelverk og beslutninger, og at tjenestefeltet utvikles i samsvar med universitetets behov.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Samhandle og samarbeide med utleiere og eiere av Nords eiendomsportefølje når det gjelder daglig drift, forvaltning og utvikling av vår campusservice ved eiendommene
 • Sikre, samordne og utvikle gode campusservicetjenester
 • Påse at det er etablert systemer og rutiner for internkontroll og kontrollere at gjeldende retningslinjer og rutiner overholdes
 • Tilrettelegge for samhandling og informasjon, og sikre bistand og ev. opplæring til fakultetene og enhetene på virksomhetsnivå
 • Sørge for gode systemer og rutiner for campusservicearbeidet, og samspill med studentene og fakultetene
 • Planlegging av ressursbruk og rapportering av resultater
 • Budsjettering og økonomisk oppfølging av enhetens virksomhet og enkeltprosjekter

Endringer i arbeidsoppgavene må kunne påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som kontorsjef - leder for campusservice, kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og særlig relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som arbeidsleder kreves det relevant utdanning bachelorgrad. I særskilte tilfeller kan lang og relevant praksis kompensere for hele eller deler av utdanningskravet, men ikke lavere enn relevant fagbrev
 • Erfaring med budsjett- og resultatansvar, samt personalansvar
 • Det legges vekt på erfaring i arbeidsledelse, og kjennskap til administrative rutiner samt erfaring fra planleggingsverktøy
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk

Øvrige kvalifikasjoner

 • Være utviklingsorientert og ha gjennomslagskraft
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Helhetlig organisasjon- og systemforståelse
 • Kunne inspirere, motivere og ha en inkluderende lederstil
 • Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon, planlegge og organisere arbeidet
 • Være en god relasjonsbygger og etablere gode relasjoner til leverandører og samarbeidspartnere
 • Forståelse for akademia og hvordan administrasjonen skal tilrettelegges for å oppnå universitetets mål
 • Ha godt humør og trives med utfordringer
 • Gode brukerkunnskaper på digitale løsninger
 • Relevant ledererfaring og faglig erfaring innenfor service og drift av eiendommer
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • Erfaring fra tjenesteutvikling - og utvikling og drift av eiendom

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Lønn og arbeidsforhold

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ:

 • Kode 1118, Arbeidsleder, årslønn 544 400,- - 661 400,-
 • Kode 1054, Kontorsjef, årslønn 648 700 - 746 900 ,-

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse

 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer iansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifisertekandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderatkjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Eiendomssjef Tomm Sandmoe, e-post: tomm.sandmoe@nord.no, eller på telefon: +47 74 11 20 25/mobil +47 97 50 94 95

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 12.02.2023.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30120355

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS