Ledig stilling ved Nord universitet

Rådgiver / seniorrådgiver – teamleder innkjøp

Søknadsfrist: 22.07.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Økonomiavdelingen er organisert som en del av universitetets fellesadministrasjon og ledes av økonomi- og analysesjef.


Avdelingen har ansvar for regnskap, lønn, budsjett, rapportering, innkjøpsvirksomhet og utredning/saksbehandling innenfor økonomi- og prosjektområdet ved Nord universitet. Avdelingen har også ansvaret for utvikling av effektive rutiner og systemer for den samlede økonomiforvaltningen ved universitetet.


Innkjøpsteamet ved Nord universitet består i dag av tre medarbeidere og har det overordnede ansvaret for alle anskaffelser. Teamet ledes av en teamleder med faglig ansvar for aktivitetene i enheten inkludert operativ arbeidsledelse. Personalansvaret for medarbeiderne i teamet ligger til økonomi- og analysesjef. Innkjøpsteamet har faglig ansvar for gjennomføring og tilrettelegging av alle innkjøpsprosesser, og er i stor grad også deltagere i innkjøpsprosessene, både på virksomhetsnivå og på fakultetsnivå. Vi benytter konkurransegjennomføringsverktøyet Visma TendSign.

Vi søker teamleder innkjøp

Om stillingen

Ved økonomiavdelingen i Nord universitet er det ledig 100 % fast stilling som teamleder i innkjøpsteamet. Vi søker en engasjert person som har lyst til å samarbeide med ambisiøse fagpersoner og trivelige kolleger i et fleksibelt og inkluderende arbeidsmiljø.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av innkjøpsteamet
 • Utvikling av innkjøpsstrategi- og rutiner, samt verktøy og systemer for gjennomføring av innkjøp
 • Lede og gjennomføre innkjøpsprosesser iht. lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
 • Sikre gode innkjøp gjennom tett samarbeid med faggrupper og avdelinger
 • Avtaleforvaltning og oppfølging
 • Rådgivning innenfor anskaffelsesområdet

Arbeidsoppgavene vil kunne endres ut fra søker og den kompetanse og kapasitet som økonomiavdelingen totalt sett har.

Kvalifikasjonskrav

Høyere utdanning tilsvarende mastergrad og med vesentlig innslag av økonomi, innkjøp eller jus i fagkretsen. Søker bør ha god kunnskap om og erfaring fra arbeid med offentlige anskaffelser. For søkere med lang og relevant arbeidserfaring, kan deler av kravet til formell utdanning fravikes, men ikke lavere enn bachelorgrad. For seniorrådgiver kreves særlig relevant erfaring og kompetanse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det også bli lagt vekt på:

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig
 • Evne til systematisk, strukturert og selvstendig arbeid
 • Evne til å lede og delta i prosjektarbeid, samt jobbe i et tverrfaglig miljø
 • Positiv og løsningsorientert
 • Bidra til et godt og positivt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver, ltr. 61-68, årslønn 542 400,- – 615 900,-, eller kode 1364 seniorrådgiver, ltr. 64 - 71 årslønn 573 100,- - 655.400,-.

For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 22.07.2020.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071887

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS