LEDIG STILLING VED SINTEF

Energi - Trainee

Søknadsfrist: 07.11.2022

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Energi - Trainee

Har du interesse for energi og kraftsystemet, og ønsker en spennende og variert start på karrieren?

Nå har du mulighet til å søke på vårt EnergiTrainee-program med oppstart i august 2023!

EnergiTraineene blir engasjert i en toårsperiode. Dette engasjementet innebærer 3 opphold, hvert på 8 måneder, i ulike bedrifter innenfor nettbransjen. Ett av oppholdene vil være hos SINTEF Energi, mens de to andre vil bli hos et nettselskap (Elvia, BKK Nett, Lnett eller Statnett) og et forvaltningsorgan eller bransjeorganisasjon (NVE, DSB eller Energi Norge). Rulleringen mellom tre ulike bedrifter er hva som gjør EnergiTrainee-ordningen særegen, også sammenlignet med andre traineestillinger. Det elektriske kraftsystemet skapes og driftes gjennom et samspill mellom forskere, industri, nettselskaper, regulatorer og virkemiddelapparat. Som EnergiTrainee får man førstehåndserfaring fra tre viktige parter i dette samspillet. Det er en unik opplevelse for traineen, og en attraktiv erfaring å ha med seg videre i arbeidslivet.

Vi tilbyr:

  • Spennende arbeidsoppgaver i en bransje i kraftig vekst
  • Unik mulighet til å bygge breddekompetanse og bli kjent med nettbransjen fra ulike hold
  • Rød tråd og tett oppfølging hos oppholdsbedriftene
  • Kurs og konferanser med mulighet for nettverksbygging
  • Årlige EnergiTrainee-turer med mulighet for å bli bedre kjent og dele erfaringer med andre EnergiTraineer

Vi ser etter:

  • Deg som er nyutdannet med mastergrad innen energi/elkraft med interesse for kraftnett og nettvirksomhet.
  • Behersker et nordisk språk (norsk, svensk eller dansk) skriftlig og muntlig.

Opplysninger om traineeordningen fås ved henvendelse:

Se vår egen hjemmeside for mer informasjon om EnergiTrainee-ordningen.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS