LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Lærlinger - høsten 2023

Søknadsfrist: 01.03.2023

UiS hovedlogo positiv RGB
UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.000 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum.


Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Universitetet i Stavanger søker lærlinger fra høsten 2023

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledige læreplasser fra august 2023.

Aktuelle lærefag:

 • service- og administrasjonsfaget: 4-5 læreplasser
 • laboratoriefaget: 2-3 læreplasser
 • IKT-driftsfaget: 1 læreplass
 • renholdsoperatørfaget: 1-2 læreplasser
 • medieteknikkfaget: 1 læreplass

Det er fortrinnsrett for søkere med ungdomsrett, men vi oppfordrer alle til å søke.

Som lærling har du krav på både en lærekontrakt og arbeidskontrakt. Du er under opplæring samtidig som du er en arbeidstaker og har samme rettigheter som andre ansatte ved universitetet. Du har krav på lønn under læreperioden, samt opptjente feriedager.

Læretiden

Ønsker du å bli en del av en samfunnsviktig organisasjon? Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver, faglige veiledere med høy kompetanse innenfor sitt fag og et godt arbeids- og læringsmiljø. UiS satser på lærlinger og håper du ønsker å bli en del av vårt team.

Arbeidsoppgavene dine vil variere fra lærefag til lærefag.

Du vil:

 • jobbe i et felleskap med andre ansatte og eventuelt andre lærlinger
 • få varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • få oppfølging fra faglig veileder og opplæringskontoret

Les mer om hvorfor du bør bli lærling i staten på nettsiden til OK stat.

UiS er knyttet opp til to opplæringskontor for lærefag. Du vil både ha en veileder på arbeidsplassen og en kontaktperson fra opplæringskontoret som vil følge deg opp gjennom hele læretiden.

Kvalifikasjoner

Du må normalt ha:

 • vg1 og vg2 yrkesfaglig utdanning

Videre ser vi etter deg som:

 • er serviceinnstilt og imøtekommende
 • er lærevillig og motivert for faget
 • har gode samarbeidsevner

I noen stillinger er det en fordel om du kommuniserer godt både på norsk og engelsk.

Vi tilbyr

 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • et fellesskap for lærlinger
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.910, kode 1362, kr 387 500 bto, lønnen vil bli fordelt ut over lærlingløpet og vil prosentvis stige over tid. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingene og om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Sarah Cecilie Otto, tlf: 51 83 28 88, e-post: hr-infodesk@uis.no eller til lærling Ine Emilie Helland Isberg, tlf: 51 83 19 56, e-post: ine.e.isberg@uis.no.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her må du minimum registrere et kort søknadsbrev og din utdanning. Vitnemål/karakterutskrift lastes opp som vedlegg til søknaden.

I søknadsbrevet må du få frem hvorfor du ønsker læreplass ved Universitetet i Stavanger og din motivasjon for læretiden.

Frist for å søke er 1.mars.

Powered by Labrador CMS