LEDIG STILLING VED NUPI

Lærling i kontor- og administrasjonsfaget

Søknadsfrist: 21.03.2021

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] er et ledende kompetansemiljø for forskning om internasjonal politikk og økonomi. Vi har også et særlig formidlingsansvar innen disse områdene. Vi etterstreber kvalitet, relevans og troverdighet i alt vi gjør. NUPI er i spennende utvikling og har i dag i overkant av 65 årsverk.


Instituttet eies av Kunnskapsdepartementet. Vår finansiering kommer fra ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner, som Norges forskningsråd og EU, samt offentlige og private virksomheter. Vi holder til i attraktive lokaler i Oslo sentrum.

NUPI søker en engasjert og motivert lærling i kontor- og administrasjonsfaget med oppstart høsten 2021.

Hva vi ser etter

Vi søker deg som er interessert i kontor- og administrasjonsfaget, og som liker å jobbe med varierte oppgaver innenfor personal, økonomi, arkiv og kundebehandling. Du er en person som har lyst til å lære mer, er en som tar ansvar og er god til å samarbeide med andre.

Du har fullført og bestått VG1 og VG2 på salg- service og sikkerhetsfaget. NUPI er en arbeidsplass med flere internasjonale ansatte fra forskjellige steder i verden. Derfor må du ha gode muntlige og skriftlige ferdigheter, i både norsk og engelsk.

Arbeidsoppgaver

Som lærling i vil du være med på de daglige arbeidsoppgavene i administrasjonen på NUPI. Her vil du få kjennskap til resepsjonen, arkiv, budsjett og regnskap, forskningsformidling, gjennomføring av arrangementer og oppgaver innenfor personalområdet.

Vi tilbyr

Som lærling på NUPI får du et bredt innblikk i arbeidsrutiner, verktøy og praktisk organisering av arbeidsoppgavene innenfor dette fagområdet. Hvis du har lyst og står på, vil du også få ansvar for egne oppgaver og områder. Du får en instruktør/fagansvarlig som vil legge til rette for at du skal få lærerike arbeidsdager i et godt arbeidsmiljø.

NUPI er knyttet til opplæringskontoret, OK-stat, som tilbyr deltakelse i et lærlingenettverk. Se www.okstat.no for mer informasjon.

Lønna følger særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger i staten.

Hvordan du søker

Vi mottar gjerne en søknad fra deg ved at du fyller ut det elektroniske søknadsskjemaet som du kommer til ved å klikke «Søk stillingen» på denne siden. Skriv litt om deg selv og hvorfor du ønsker en læreplass hos oss. Oppgi hvilken skole og linje du går på, og tidli­gere utdanning og arbeidserfaring dersom du har det. Husk også å laste opp karakterutskrifter, vitnemål og relevante attester. Vi vil gjerne at du søker så raskt som mulig, og siste frist for å søke er 12.03.2021.

Spørsmål om stillingen

Har du spørsmål om lærlingstillingen, eller NUPI kan du kontakte:

- Elin Demiraslan, HR-rådgiver: [email protected]

-Christopher Svegård, lærling i kontor- og administrasjon: [email protected]

Generelt

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS