LEDIG STILLING VED NMBU

Internship (roterende) innen smådyrmedisin ved Veterinærhøgskolen, Dyresykehuset – smådyr

Søknadsfrist: 27.11.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU har i dag campus på Ås og i Oslo. Veterinærhøgskolen er i dag på campus Adamstuen i Oslo, men vil når det nye veterinærbygget er ferdigstilt bli samlokalisert med de andre fakultetene i Ås.

Vi søker deg som ønsker å arbeide både selvstendig og under veiledning ved et moderne dyresykehus, og som ønsker en unik mulighet til å videreutvikle deg innen smådyrmedisin.

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Smådyrseksjonen er det ledig en 2-årig, 100% stilling som intern innen smådyrmedisin med oppstart 4. januar 2021.

Om du ønsker å ta del i et stimulerende og spennende arbeidsmiljø, ha spennende arbeidsoppgaver og muligheten for utvikling i et sterkt faglig miljø kan et roterende internship være noe for deg. Som intern arbeider du både under veiledning på dagtid og selvstendig ved kvelds- natt og helgearbeid i Dyresykehuset – smådyrs akuttvakt. Du vil også delta i den daglige kliniske undervisning av veterinærstudenter.

Programmet begynner med en introduksjonsuke. Resterende program som går over 2 år, fordeles mellom avdeling for:

 • Akutt og intensiv
 • Indremedisin
 • Kirurgi: bløtvev-, ortopedi og nevrokirurgi
 • Anestesi og analgesi
 • Radiologi
 • Reproduksjonsfysiologi
 • Nevrologi
 • Oftalmologi

Arbeidsoppgaver

En roterende intern har 4 nøkkeloppgaver:

1) Ved rotasjon gjennom de nevnte avdelinger tar du del i konsultasjoner, utredning og behandling av den enkelte pasient under veiledning. Det vil være daglig kasus-basert veiledning i tillegg til mer strukturert kunnskapstilnærming som kollokviearbeid og faglige diskusjoner.

2) Klinisk arbeid med ansvar for egne pasienter ved å delta i en helhetskontinuerlig turnusordning

3) Ta vare på innlagte pasienter ved å delta i turnus og rotasjon ved ulike avdelinger.

4) Studentundervisning og veiledning (kliniske ferdigheter)

Kompetanse

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdannelse med norsk autorisasjon.
 • Gode språkkunnskaper på et skandinavisk språk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Det er ønskelig med:

 • Vi ønsker og oppfordrer både nyutdannede veterinærer og veterinærer med inntil 4 års klinisk arbeidserfaring fra smådyrpraksis til å søke.
 • Faglig nysgjerrighet og en sterk motivasjon for å utvikle veterinære ferdigheter, erfaring og kunnskap.

Ved vurdering av søkere, vil det bli lagt vekt på formell kompetanse, motivasjon for klinisk videreutdannelse- og personlige egenskaper som evne til samarbeid og selvstendig arbeid. Lang klinisk erfaring eller vitenskapelig kompetanse vil ikke bli tillagt vesentlig vekt.

Du må ha:

 • Gode kommunikasjonsegenskaper og samarbeidsevner
 • Gode evner til både å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å håndtere uforutsigbare arbeidsdager
 • Motivasjon for klinisk arbeid og klinisk undervisning

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1020, vitenskapelig assistent, Ltr. 51-65, NOK 458 900 – 586 500 avhengig av kvalifikasjoner

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

 • Veterinær Ragnhild Skulberg, enhetsleder ved enhet poliklinikk, akutt og intensiv, tlf: +47 907 47 639, e-post: [email protected]

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 27.11.2020

Legg ved vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS