LEDIG STILLING VED NMBU

Internship i smådyrkirurgi

Søknadsfrist: 04.02.2023

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBUs fokus er en felles innsats for en bærekraftig framtid. Vårt universitet skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag, gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no


Om Veterinærhøgskolen


NMBU Veterinærhøgskolen
er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


Institutt for sports- og familiedyrmedisin er fordelt på tre seksjoner; Seksjon for smådyrsykdommer, Seksjon for hestesykdommer og Seksjon for anestesi og radiologi.


Hovedoppgavene for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, veiledning av stipendiater, interns og spesialistkandidater, forskning og etterutdanning samt formidling til resten av samfunnet.

Vi søker kirurgisk intern til Dyresykehuset ved NMBU

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for Sports- og familiedyrmedisin, Seksjon for smådyrmedisin, er det ledig stilling som kirurgisk intern i 18 måneder. Stillingen er 100% åremål og det er ønskelig med oppstart i mai-juni 2023.

Kirurgisk internship er en rekrutteringsstilling for veterinærer som ønsker å satse på en karriere innen smådyrkirurgi.

Stillingen vil gi et godt grunnlag for utredning av kirurgiske pasienter samt generell bløtvevskirurgi. Det vil være hovedvekt på halthetsutredninger og abdominal kirurgi. Det er en kombinert undervisnings- og opplæringsstilling.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver og opplæring:

 • Klinisk arbeid og veiledning ved kirurgisk enhet.
 • Studentundervisning med vekt på utredninger og OHE/kastrasjoner/dagkirurgi.
 • Mulighet for rotasjoner i f.eks. medisin, anestesi og radiologi.
 • Deltagelse i Journal Club.
 • Deltagelse i seksjonens vakt- og turnusordning.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav:

Det kreves:

 • Fullført veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon.
 • Gode språkkunnskaper i et skandinavisk språk og engelsk, både muntlig og skriftlig.
 • Interesse for kirurgi og halthetsdiagnostikk.
 • 1-4 års relevant arbeidserfaring innen smådyr. Erfaring utover dette vil ikke bli tillagt vekt.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Relevante kurs/etterutdanning.
 • Pedagogisk erfaring.

Personlige egenskaper:

Du må ha:

 • Motivasjon for undervisning.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Positiv og løsningsorientert innstilling.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å takle uforutsigbare arbeidsdager.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1020 Vitenskapelig assistent, lønnstrinn 54-65 (NOK 501.200 – 604.400) avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

Det er utarbeidet en stillingsbeskrivelse som kan fås ved henvendelse til instituttet.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 4.2.23

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS