LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Organisasjonskonsulent

Søknadsfrist: 01.12.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved seksjon for studentorg. støtte er det ledig fast stilling

Om stillingen

Ved Avdeling for service og tjenester er det ledig 100% fast stilling som organisasjonskonsulent.

Stillingen er knyttet til seksjon for Studentorg.støtte (SOS) og nærmeste overordnede er seksjonsleder. Hovedarbeidssted er fortrinnsvis campus Porsgrunn eller campus Vestfold, men andre campus kan vurderes.

Seksjon for Studentorg.støtte (SOS) skal være et tydelig bindeledd mellom USN, studentene og regionene. Seksjonen tilrettelegger for at studentstemmen kommer fram og jobber for at det skal være godt å være student ved USN.

Seksjonen består av teamkoordinator, tre organisasjonskonsulenter samt en rådgiver.

SOS sin hovedoppgave er å følge opp USNs formelle studentorgan, Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN). Seksjonen koordinerer og støtter også i mer eller mindre grad alle de andre studentorganiserte/studentorganisasjonene ved USN. USN ser det som verdifullt at en høy andel studenter engasjerer seg, og at studentengasjerte kobles på tvers.

Organisasjonskonsulentene lånes ut til SDSN i deler av sin stilling.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven er å følge opp SDSN. Det innebærer blant annet oppfølging av campusstyrer og oppgavene medfører derfor litt reisevirksomhet samt noe kvelds- og helgearbeid.

Administrative oppgaver tilknyttet SDSN for denne stillingen er blant annet:

 • Oppdaterte maler for SDSN (innkalling, referat etc)
 • Ansvar for SDSN sin arkivenhet i Public360
 • Teknisk ansvar ved gjennomføringen av valg

I tillegg vil følgende oppgaver bli lagt til denne stillingen:

 • Ha oversikt med kontaktinformasjon på studenttillitsvalgte
 • Lage attester for studenttillitsvalgte, faddere og andre studentverv
 • Opprette og følge opp ulike Teams-rom
 • Drift av nettsiden sdsn.no

Det må også påregnes andre oppgaver knyttet til det studentorganisasjonsnære arbeidet ved USN.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå.
 • Erfaring fra lignende arbeid.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Gode IT-kunnskaper.

Oppgavene vil kreve at du kjenner USN godt og har forståelse og oversikt over sektoren generelt. Du må evne å jobbe selvstendig og like system, samtidig som du må påregne å måtte håndtere ulike forespørsler av alle slag. Du må like å støtte/veilede engasjerte studenter som ønsker å gjøre en forskjell for sine medstudenter.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Struktur og effektivitet.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Førstekonsulent (SKO 1408): NOK 419 600 – 499 500 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS