LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Førstekonsulent - felles førstelinje - servicetorg

Søknadsfrist: 15.04.2024

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Avdeling for campusforvaltning er det ledig fast stilling

Om stillingen

Ved Avdeling for Campusforvaltning er det 01.06.2024 ledig 100% fast stilling som førstekonsulent/servicemedarbeider i vår felles førstelinje (servicetorg).

Stillingen er knyttet til Seksjon for service og tjenester, og nærmeste overordnede er seksjonsleder. Hovedarbeidssted er campus Vestfold.

Seksjon for service og tjenester har servicetorg på alle våre 8 campuser. Vi jobber for tiden med å utvikle et felles service- og kontaktpunkt, digitalt og fysisk, for å dekke bredere behov gjennom førstelinjen. Vi ønsker å være «hjertet» på campus.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Generell veiledning av studenter, ansatte og besøkende gjennom flere kommunikasjonskanaler
 • Generell IT-støtte på campus og veiledning i bruk av digitale selvbetjeningsløsninger
 • Bidra til god informasjonsflyt
 • Reservasjon og utleie av lokaler
 • Posthåndtering
 • Bidra ved arrangementer
 • Tilpasse seg skiftende forventinger både fra brukere og oppdragsgiver

Arbeidsoppgaver vil endre seg i tråd med behov og utvikling på campus, og ved universitetet. Vi ønsker en nysgjerrig medarbeider som vil være med å utvikle vår førstelinje i takt med tiden og de krav som stilles.

 Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • Erfaring fra service og brukermøter
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Digital kompetanse og evne til å veilede andre i bruk av IT- og selvbetjeningsløsninger
 • Kjennskap til noen av våre systemer vil være en fordel (f.eks. Office365, P360, FS, TimeEdit, Pure Service, sentralbord)

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Førstekonsulent (SKO 1408): NOK 454 500 – 540 500 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

Vi oppfordrer menn til å søke stillingen.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonsleder Gro Årstad Nordli epost/mobil: gro.arstad.nordli@usn.no / 31008961 / 92428291

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Simen Strømmen, epost: sis@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Har du høyere utdanning fra utlandet må den godkjennes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du må ha sendt inn søknad for godkjenning innen søknadsfristen til denne stillingen utløper. Legg ved kvittering på søknad eller vedtak når du søker. Godkjenningen må ettersendes og er en forutsetning for ansettelse i stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS