LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Koordinator for studentaktiviteter i forbindelse med studiestart 2022

Søknadsfrist: 02.12.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er en anerkjent utdannings- og forskningsinstitusjon, organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter og faglige sentre. Campus ligger i sentrale deler av Bergen med universitetsområder på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gir råd og bistand til ledelse og fakulteter ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i syv avdelinger. Les mer om studieavdelingen her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Koordinator for studentaktiviteter i forbindelse med studiestart 2022

Universitetet i Bergen skal ansette en koordinator i inntil 50% stilling for å koordinere frivillig studentarbeid og studentaktiviteter i forbindelse med studiestartuken 2022.

Stillingen er midlertidig og organisatorisk plassert ved Studieavdelingen.

Studiestartuken er ofte det første møtet med Universitetet i Bergen for de nye studentene. Den er derfor viktig for å legge et godt grunnlag for en god start på studiene og en ny hverdag. Studiestarten er innholdsrik uke med mange ulike aktiviteter og arrangement. Fakultetene tilrettelegger for informasjonsmøter, faglige arrangementer og mentorgrupper. Studentene arrangerer sosiale aktiviteter og stiller frivillig som faddere for de nye studentene.

Studentaktivitetene er en sentral del av velkomstuken og skal bidra til at de nye studentene blir kjent med hverandre, universitetet, med fagmiljøet sitt og med studentbyen Bergen. Koordinatoren skal, i dialog med fakultetene, de studenttillitsvalgte og ledelsen sentralt, bidra til å sikre at programmet for uken legger til rette for dette.

Arbeidsperioden strekker seg fra og med 1. januar 2022 til og med august 2022, med mulighet for forlengelse med ett år. Stillingen har et omfang på inntil 50%.

Det vil være mulig å kombinere stillingen som fadderkoordinator med stillingen som ansvarlig for å arrangere fadderkursene. Dersom stillingene kombineres, vil den ha et omfang på rundt 70% fra våren av

Arbeidsoppgåver:

Koordinatoren har ansvar for å sikre god opplæring av og innføring i rollen for frivillige studentmedarbeidere som skal ta imot nye studenter. Koordinatoren skal også koordinere felles sosiale arrangement under studiestartuken og bidra i arbeidet med utviklingen av studiestartuken ved UiB. 

En viktig del av arbeidet til koordinatoren er å være et kontaktpunkt for de fakultetsvise styrene for frivillige studentmedarbeidere og faddere, også kalt fadderstyrene.       

En sentral del av arbeidet er å rapportere til ledelsen ved Studieavdelingen og ha tett kontakt med ledelsen og de studenttillitsvalgte både sentralt og på fakultetene.. Koordinatoren skal også ha dialog med viktige eksterne aktører, som politiet, Bergen kommune og Sammen.

Det skal skrives rapport fra arbeidet.

Siden det foregår et arbeid med utviklingen av studiestartuken, som koordinatoren skal bidra inn i, kan arbeidsoppgavene endre seg som følge av dette.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

  • Det kreves normalt bachelorgrad, men relevant realkompetanse/fagbrev kombinert med relevant etter- og videreutdanning kan i noen tilfeller kompensere for utdanningskravet.
  • Relevant praksis er ønskelig.
  • Det kreves gode språkkunnskaper og god evne til å kommunisere muntlig og skriftlig
  • Ved vurdering av søkeren vil vi legge stor vekt på de personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

Vi tilbyr:

  • Arbeidet som fadderkoordinator er timelønnet og plassert i kode 1408/førstekonsulent. Lønnsramme 214.-6 i ltr. 40-51 (for tiden kr. 396 900 - 468 300 brutto i full stilling) etter tjenesteansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
  • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein får ved å vende seg til: Iren Igesund, rådgiver ved Studieavdelingen [email protected] Tlf. 55 58 94 83.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne sida.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS