LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førstekonsulent (økonomi) - vikariat

Søknadsfrist: 27.06.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet) i Tromsø er det ledig vikariat fram til 1.7.2022 som førstekonsulent ved Seksjon for organisasjon og økonomi.

HSL-fakultetet har sju institutter og fire sentre. Ved fakultetet er det om lag 650 årsverk og 4200 studenter. Fakultetet driver forskning, undervisning og utadrettet virksomhet i en rekke humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag/disipliner. Innenfor flere fagfelt har fakultetet de tyngste forskningsmiljøene i Norge og landsdelen, og store deler av undervisningstilbudet er også unikt i nordnorsk sammenheng. Fakultetet har dessuten hovedansvar for universitetets samlede portefølje innen lærerutdanning.

Seksjon for organisasjon og økonomi er en del av fakultetsadministrasjonen og har 19 medarbeidere som ivaretar oppgaver innenfor feltene personal, økonomi og forskningsfinansiering for hele fakultetet.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil inngår i seksjonens økonomistab som ivaretar oppgaver innenfor økonomistyring, regnskap og forvaltning av eksternfinansierte prosjekter. Den som blir tilsatt vil sammen med den øvrige staben arbeide med oppgaver knyttet til den løpende regnskapsførsel og tilknyttede økonomioppgaver.

Aktuelle oppgaver vil være:

 • Behandle innkjøpsforespørsler fra hele fakultetet og lage innkjøpsordrer. I noen tilfeller er det også aktuelt å gjøre og følge opp innkjøp/bestillinger
 • Fakturabehandling, fakturering og omposteringer
 • Kontroll og oppfølging
 • Andre økonomi- og regnskapsoppgaver

Endringer i arbeidsoppgaver må påregnes ved behov eller ved endring i organisasjonen. UiT skal gå over til nye systemer for økonomi og lønn fra 2022. Dette vil kreve ekstra innsats i forberedelses- og innføringsfasen og kan medføre endringer i rutiner og arbeidsdeling.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Seksjonsleder Chris Bull-Berg:

eller seniorrådgiver Marit Nilsen:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves minimum bachelorgrad innen økonomisk-administrative fag eller tilsvarende. Krav til utdanning kan fravikes ved lang og relevant praksis. Relevant arbeidserfaring og digital kompetanse vil bli vektlagt. UiT benytter UBW On (Agresso) økonomisystem og erfaring fra dette eller lignende systemer vil være en fordel. Det forutsettes god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.

Vi søker ellers etter en medarbeider som er fleksibel, serviceinnstilt, effektiv og systematisk med god gjennomføringsevne og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du må også evne å sette deg inn i og tolke relevante regelverk.

Da stillingen er et vikariat, vil bakgrunn fra lignende arbeid og evne til å sette seg raskt inn i oppgavene bli tillagt vekt.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som førstkonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS