LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Studiekonsulenter - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Søknadsfrist: 09.10.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig 3 faste stillinger (100%) som studiekonsulent (førstekonsulent). Stillingene er knyttet til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL). To av stillingene har kontorplass ved Institutt for språk og kultur (ISK), en stilling har kontorplass ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (IFF).Ved HSL-fakultetet gis det utdanning på alle nivåer, fra årsstudier og bachelorgrader til mastergrader og doktorgradsutdanninger innenfor humanistiske, samfunnsvitenskapelige og pedagogiske fag. Nærmere informasjon om alle utdanningene ved fakultetet finner du på nettet.

Ved HSL-fakultetet pågår det for tiden prosesser som skal føre til at studieadministrasjonen skal samarbeide på nye måter på tvers av instituttene og sentrene.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Det er opprettet tre arbeidslag som skal jobbe med henholdsvis studentkontakt, utdanning og eksamen. Arbeidsoppgaver kan bli flyttet mellom teamene og nye arbeidsoppgaver kan komme til.

Studentkontakttjenesten har bl.a. følgende oppgaver: henvendelser studenter og vitenskapelig ansatte, disputas, lesesalsplasser, oppstartsmøter, permisjoner, arkivering, utbetalinger og rekvisisjoner til studenter.

Utdanningsteamet skal bl.a. ha ansvar for læringsplattformen canvas, oppretting og revisjon av emner, innpassing, kontroll og godkjenning av utdanningsplaner, publisering av studieplaner, undervisningsplanlegging, utveksling og vitnemålsgodkjenning.

Eksamensteamet har ansvar for arbeidskrav, arkivering av eksamen og sensorveiledninger, bestille kontrakter til sensorer, eksamensdatoer, klager, fuskesaker og skriftlig skoleeksamen.

Noen ansatte jobber bare i ett av disse arbeidslagene, mens andre jobber 50/50 i to arbeidslag. Begge deler kan være aktuelt for de utlyste stillingene.

Det må påregnes å kunne kommunisere på engelsk.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingene kan du få av:

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning, minimum bachelor-nivå
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • fortrinnsvis relevant erfaring fra saksbehandling/administrasjon, gjerne fra sektoren eller annen offentlig forvaltning
 • gode IKT-kunnskaper
 • det vil være en fordel med kjennskap til studieadministrative verktøy som f.eks. Felles studentsystem (FS) og Wiseflow

Vi søker personer som:

 • er serviceinnstilt og fleksibel, strukturert og effektiv
 • er nøyaktig og kan arbeide selvstendig
 • trives med høyt arbeidstempo og har evne til konstruktivt samarbeid
 • vil bidra i et spennende miljø under utvikling

I vurdering av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som studiekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408 førsekonsulent. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS