LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Saksbehandler knyttet til rekruttering (100 % fast stilling) - Seksjon for rekruttering

Søknadsfrist: 18.04.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Vi ønsker oss en saksbehandlere som kan bidra inn i Rekrutteringstjenesten for UiT og som har interesse og engasjement for rekrutteringsarbeid.

Seksjon for rekruttering tilbyr tjenester innen HR-rekruttering for hele universitetet. Rekrutteringstjenesten er dimensjonert til 15 årsverk og tilbyr rådgivning og saksbehandling i rekrutterings- og ansettelsessaker i alle type stillinger ved UiT.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Rekrutteringstjenesten ved UiT:

Seksjon for rekruttering er en del av Avdeling for organisasjon og økonomi som er en avdeling i universitetsadministrasjonen, og ledes av organisasjons- og økonomidirektøren. Avdelingen er inndelt i fire seksjoner og en stabsenhet. Hver seksjon ledes av en seksjonsleder. Til sammen har avdelingen ca. 115 ansatte.

Du får jobb med

 • selvstendig saksbehandling av ansettelsessaker, i nært samarbeid med ledere på alle nivå
 • ansvar som pådriver og oppfølging i ansettelsesprosesser
 • sekretariatsarbeid knyttet til UiTs ulike ansettelsesutvalg og -råd
 • forvaltning av lover- og regelverk knyttet til ansettelse i ulike type stillinger
 • delta i intervju- og utvelgelsesprosesser

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Du må ha høyere utdanning på minimum bachelornivå, gjerne med organisasjonsutvikling, administrasjon, ledelse eller rettsvitenskap i fagkretsen.

Vi ønsker at du har relevant saksbehandlererfaring og erfaring fra rekrutteringsarbeid innen HR-feltet. Du må kommuniserer godt muntlig og skriftlig, på både norsk og engelsk, og bør ha evne og interesse for bruk av digitale verktøy og systemer. Vi ser gjerne at du behersker samisk og/eller er trygg i nynorsk eller bokmål som sidemål.

Vi legger vekt på personlig egnethet og det er en forutsetning at du både kan arbeide i team og selvstendig. Du må være strukturert og løsningsorientering og med gode samarbeidsevner. Vi ønsker oss deg som er serviceinnstilt og har evne til å bygge relasjoner både internt og eksternt.

I vurderingen av søkerne vil vi legger vi vekt på din motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger
 • lønn etter statens regulativ førstekonsulent kode 1408

Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS