LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Konsulent / førstekonsulent / seniorkonsulent ved Rettsgenetisk senter

Søknadsfrist: 29.11.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.
 

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Institutt for medisinsk biologi

Om stillingen

Ved Institutt for medisinsk biologi (IMB), Det helsevitenskapelige fakultet, er det ledig én 100 % fast stilling som konsulent/førstekonsulent ved Rettsgenetisk senter (RGS). Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til kontorfunksjoner for saksbehandling av rettsgenetiske analyseoppdrag (DNA-analyser) for politi og rettsvesenet. Den som tilsettes vil jobbe tett sammen med laboratoriepersonellet og de sakkyndige, og rapporterer til leder ved RGS.

Vi søker deg som er kvalitetsbevisst, strukturert, og har gode samarbeidsevner. I og med at senteret er i en oppbygningsfase forventer vi at du kan bidra til at senteret får etablert mest mulig effektive og sikre rutiner for saksbehandling av DNA-oppdrag. Det forutsettes at rett kandidat er innstilt på kompetanseutvikling og omstilling i tråd med UiTs rammer.

Om Institutt for medisinsk biologi og rettsgenetisk senter

Institutt for medisinsk biologi er med over 200 ansatte et av de største instituttene ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak). Våre ansatte har ansvar for å undervise i basale biomedisinske og biologiske fag innen ulike studier som bl.a. bioingeniørfag, biomedisin, ernæring, medisin og odontologi. Instituttet tilbyr studieprogram innen biomedisin (bachelor og master) og bioingeniørfag. Vi har i tillegg ansvar for deler av profesjonsstudiet i medisin og odontologi, samt bachelor i ernæring, og er ellers involvert i mange av de andre helseprofesjonsutdanningene som tilbys ved fakultetet.

Rettsgenetisk senter ble etablert etter vedtak i Stortinget hvor det ble påpekt behov for et nytt offentlig analyselaboratorium i rettsgenetikk. Virksomheten ved RGS er under oppbygging, og senteret skal i løpet av 2024-2025 skaleres opp til å dekke ca. 15% av landets analysebehov for rettsgenetiske analyser. Senteret har i dag 11 heltidsansatte, og staben skal økes med 2-3 nye stillinger.

Senteret flyttet i 2018 inn i nye lokaler og er godt utstyrt for analyse og forskningsvirksomhet i rettsgenetikk. Analysevirksomheten er akkreditert iht. ISO/IEC 17025. Senteret har også betydelig undervisnings- og forskningsaktivitet og utdanner kandidater på master- og Ph.d.-nivå innen rettsgenetikk. 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i saksbehandling ved rettsgenetiske analyser. Dette innebærer blant annet ansvar for mottak og registering av prøvemateriale fra politiet og utsending av erklæringer.
 • Kontakt med oppdragsgivere hos politi og rettsvesen på telefon og e-post.
 • Utarbeide og forbedre rutiner for saksbehandling, samt bidra i annet kvalitetssikringsarbeid.
 • Bistå laboratoriet i forbindelse med bestilling av varer og andre oppgaver.
 • Andre administrative/merkantile oppgaver ved senteret.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

kontorsjef Célia Nilssen

eller leder RGS, førsteamanuensis Thomas Berg

Kvalifikasjoner

 • Minimum videregående skole innen relevant utdanning, for eksempe fagbrev som helsesekretær. For stilling som førstekonsulent og seniorkonsulent kreves det utdanning på bachelornivå. Annen utdanning i kombinasjon med erfaring vil også bli vurdert.
 • Erfaring i bruk av saksbehandlingssystem, gjerne labdatasystemer.
 • God IT-forståelse og erfaring i bruk av dataverktøy/alminnelige kontorstøtteprogrammer (RGS benytter eget labdatasystem (LIMS) og ulike Office programmer).
 • Nysgjerrig på ny kunnskap og ønske om å tilegne seg ny kompetanse.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. 

Fordel for ansettelse

 • Arbeidserfaring fra laboratorievirksomhet, for eksempel erfaring med mottak og registrering av prøver og bruk av labdatasystem.
 • Erfaring eller kjennskap til arbeid med straffesaker hos politi eller rettsvesen.
 • Erfaring i administrativt arbeid.

Personlige egenskaper

 • Vi søker en person som er effektiv, fleksibel og serviceorientert.
 • Har høy grad av selvstendighet og gjennomføringsevne.
 • Er initiativrik, kreativ og nytenkende, samt har evne til å prioritere arbeidsoppgaver.
 • Har gode samarbeidsevner og jobber godt i team.
 • Er nysgjerrig og glad i å lære nye ting.
 • Effektiv, nøyaktig og strukturert. Flink til å følge prosedyrer og retningslinjer.
 • Positiv, engasjert og ser viktigheten av å bidra til godt arbeidsmiljø.

I vurdering av søkere vil vi legge stor vekt på relevant arbeidserfaring, samt motivasjon og personlig egenhet for stillingen.

Stillingen innebærer at man jobber med sensitiv informasjon fra politiet. Den som får tilbud om ansettelse må fremlegge uttømmende og utvidet politiattest før ansettelse, jfr. politiregisterloven § 18. Alle som skal jobbe ved RGS må også avlegge DNA-referanseprøve for intern kontaminasjonskontroll og til politiets eliminasjonsregister.

Vi tilbyr

 • Interessante og viktige arbeidsoppgaver i et spennende fagmiljø med dedikerte kollegaer.
 • Mulighet til å være med på bygge opp et nytt laboratorium. Du vil i stor grad kunne utvikle og forbedre arbeidsrutiner for dine arbeidsfunksjonen.
 • Fleksitidsordning og gode velferdsordninger, med trening i arbeidstiden og et stort bedriftsidrettslag.
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1065 konsulent, 1408 førstekonsulent eller 1363 seniorkonsulent. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS