Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førstekonsulent økonomi - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Søknadsfrist: 18.10.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det ledig en fast 100 % stilling som økonomikonsulent ved seksjon for økonomi og organisasjon.

Den utlyste stillingen vil inngå i seksjonens økonomistab som ivaretar oppgaver innenfor økonomistyring og budsjettarbeid, regnskapsarbeid og bilagsbehandling samt økonomioppfølging av eksternt finansierte prosjekter for hele fakultetet.

Arbeidssted er UiT Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Som følge av satsinger både nasjonalt og internt ved UiT har fakultetet et økende omfang av etter- og videreutdanningstilbud (EVU) med finansiering fra eksterne kilder, særlig innen lærer-/barnehagelærerutdanningene. Finansieringskildene er bl.a. Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylkeskommuner, men også andre offentlige og private aktører. En av de sentrale oppgavene til denne stillinga vil være økonomioppfølging knyttet til denne aktiviteten. Dette innebærer økonomioppfølging av de enkelte tilbudene, samt generell støtte og rådgivning ut mot fagenheter og prosjektledere og videreutvikling av rutiner for økonomioppfølginga.

Til stillinga ligger også generelle regnskapsoppgaver, som fakturabehandling, fakturering, lage rekvisisjoner for innkjøp, omposteringer m.m.

Innholdet i stillinga vil over tid kunne bli endret som følge av endrede behov. Den som tilsettes må også regne med å ta del i tilgrensede oppgaver som ligger ved seksjonen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Assisterende fakultetsdirektør Julia Holte Sempler:

eller seniorrådgiver Marit Nilsen:

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en person som er serviceinnstilt, løsningsorientert og har stor gjennomføringsevne. Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert, og samtidig ha evne til samarbeid. Det kreves god tall- og økonomiforståelse og god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk. Du må også evne å sette deg inn i aktuelle regelverk.

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Det kreves høyere utdanning på minimum bachelornivå innen relevante fagområder, gjerne økonomi og administrasjon. Videre vil det blir lagt vekt på relevant arbeidserfaring. Det er også en fordel at den som blir tilsatt har erfaring med ulike administrative dataverktøy og god kjennskap til Excel og UBW eller andre regnskapssystem.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som førstekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS