LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Konsulent ved Universitetsbiblioteket (deltid)

Søknadsfrist: 26.11.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.


I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter konsulent til 50% stilling ved Universitetsbiblioteket, Avdeling for publikum. Stillingen er ledig fra 1.1.2021.

Den som ansettes vil støtte øvrig biblioteksstab med varierte vedlikeholds- og oppfølgingsoppgaver innenfor fakturering, printere, 3D-printere og drift m.m. Grunnet tidsintensive vedlikeholdsoppgaver er det en forutsetning at den som ansettes kan arbeide hver dag fra morgenen av.

Hovedoppgaver

 • sende ut krav til bibliotekets lånere og følge opp faktura
 • mottak og kontroll av tidsskrifter
 • bestille og følge opp innkjøp av rekvisita og inventar ved biblioteket
 • vedlikehold av bibliotekets printere
 • drift, vedlikehold og veiledning av bibliotekets 3D-printertjeneste
 • melde fra til drift ved behov for vedlikehold i bibliotekets lokaler

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • høyere utdanning på bachelornivå
 • relevant erfaring, herunder erfaring med bruk av relevante IT-verktøy, bestillings- og faktureringssystem
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • er serviceinnstilt, engasjert, selvstendig og initiativrik
 • er positiv og resultatorientert
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universiell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet .

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et godt og inkluderende arbeidsmiljø med sosiale aktiviteter
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.103, kode 1065, kr 207 000-240 000 bto pr år 50% stilling. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til Kaja Lillelien HR-konsulent, tlf: 51831310., e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i JobbNorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS