LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førstekonsulent / rådgiver (studie) - Det helsevitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 06.02.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Om stillingen

Ved Institutt for medisinsk biologi (IMB), Det helsevitenskapelige fakultet, er det ledig én 100 % fast stilling som førstekonsulent/rådgiver i hovedsak tilknyttet studieadministrasjon. Arbeidsoppgavene vil omfatte undervisningsplanlegging/eksamen, emneplanlegging på nett, veiledning av studenter, opptak, internasjonalisering, arbeidsavtaler ifm. sensur, samarbeid med andre enheter ved fakultet og UiT, samt andre forvaltningsmessige oppgaver knyttet til studieadministrasjon. Utlyst stilling rapporterer til teamleder for studieadministrasjonen, og har kontorsjef som nærmest overordnet.

UiT benytter flere datasystemer som FS (felles studentsystem), Canvas, Wiseflow, TP (Timeplanlegger) og ePhorte (elektronisk saksbehandling og arkiv).

Vi søker deg som er serviceinnstilt, ydmyk, fleksibel og systematisk, og har en indre motivasjon om å gi god støtte til studenter og ansatte ved UiT. For den rette personen knyttes utviklingsmuligheter og utfordringer i stillingen. Det forutsettes at rett kandidat er innstilt på kompetanseutvikling og omstilling i tråd med UiTs rammer.

Institutt for medisinsk biologi er med over 200 ansatte et av de største instituttene ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak), Universitetet i Tromsø. Våre ansatte har ansvar for å undervise i basale biomedisinske og biologiske fag innen ulike studier som bioingeniør, biomedisin, medisin, odontologi og farmasi. Instituttet tilbyr studier innen biomedisin (bachelor og master) og bioingeniørfag, samt profesjonsstudier i odontologi og medisin, og bachelor i ernæring i samarbeid med andre institutt ved Helsefak.

Administrasjonen ved IMB består av til sammen 7 stillinger.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging og utvikling av studiekvalitetsarbeid og studieplaner/fagplaner med vitenskapelig ansatte
 • Administrasjon og koordinering tilknyttet eksamen
 • Sensoroppnevning og godkjenningssaker
 • Oppfølging og veiledning av studenter/søkere knyttet til instituttets studieprogrammer
 • Koordinering av utveksling/internasjonalisering
 • Saksbehandling av søknader og studiesaker
 • Betjene studenthenvendelser
 • Registrering av timeplaner og rombooking
 • Ansvar for å inneha kunnskap om UiTs reglement, retningslinjer, rutiner og instrukser knyttet til studieadministrativt arbeid.
 • Andre administrative oppgaver innenfor instituttets generelle aktivitet.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kontorsjef Célia Nilssen:

eller seniorrådgiver Anine T. Andersen:

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning (minimum bachelornivå) innen relevante fagområder.
 • Manglende formell utdanning kan kompenseres ved lang og relevant praksis som saksbehandler kombinert med kurs, etter- og videreutdanning.
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk
 • God IT-forståelse

Fordel for ansettelse

 • Kjennskap til studieadministrative verktøy nevnt over.
 • Kjennskap til universitetssektoren.
 • Erfaring fra saksbehandling/administrasjon, gjerne fra offentlig forvaltning.
 • Erfaring eller referanser fra team arbeid.

Personlige egenskaper

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi søker kandidater som:

 • har gode samarbeidsevner, ser viktigheten av god kommunikasjon både skriftlig og muntlig.
 • er strukturert og tydelig.
 • er sørvisinnstilt med gjennomføringsevne, samt kapasitet til å håndtere flere parallelle arbeidsoppgaver.
 • er positiv, engasjert og ser viktigheten av å bidra til godt arbeidsmiljø.
 • løsningsorientert fokus.
 • ta tak i oppgaver uoppfordret og ta ansvar innenfor studieadministrativt fagområde.
 • evner å avdekke potensiale for forbedringer og gjennomføre dem.
 • kan formidle i store eller små forsamlinger.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Trening i arbeidstiden og et stort bedriftsidrettslag
 • Fleksitidsordning og gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent/1434 rådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS