LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førstekonsulent / rådgiver innen økonomi

Søknadsfrist: 18.04.2021

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonimi / Seksjon for organisasjon og økonomi

Om stillingen

Kunne du tenke deg en spennende stilling innen økonomi og eksternfinansiering?

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det ledig et vikariat for ett år i 100 % stilling som førstekonsulent/rådgiver innen økonomi. Stillingen er plassert ved Seksjon for organisasjon og økonomi, som er en enhet i fakultetsadministrasjonen. Fakultetet har en voksende ekstern portefølje og ønsker å styrke tjenester og støttefunksjoner knyttet til denne. Vi søker en person som har god økonomiforståelse, er endrings- og utviklingsorientert samt har gode samarbeidsevner.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil være en del av fakultetets prosjektstøtteteam. Du vil spesielt ha oppgaver og ansvar knyttet til drift av eksternt finansierte prosjekter samt utvikling av felles systemer for håndtering av planlegging, oppfølging og rapportering. Finansieringskildene er blant annet Norges forskningsråd, EU samt andre offentlige og private kilder.

Arbeidsoppgavene vil omfatte drift av eksternt finansierte prosjekter, veiledning/støtte til prosjektledere og generell saksbehandling på økonomiområdet.

Kontakt

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

  • Assisterende fakultetsdirektør og leder for Seksjon for organisasjon og økonomi, Christian Hansen, tlf. 77 64 69 63 / 45 23 02 20, e-post: [email protected] eller
  • Fakultetsdirektør Terje Aspen, tlf. 77 64 60 03 / 97 76 62 47, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Vi søker deg med bachelorgrad innen økonomiske-administrative fag. Krav til utdanning kan fravikes ved lang og relevant praksis. Vi søker en person med utpregede analytiske evner, god tallforståelse og gode Excel-kunnskaper. Du har god digital kompetanse og relevant administrativ erfaring. UiT benytter UBW økonomisystem og erfaring fra dette eller lignende systemer vil være en fordel. Du må kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk/skandinavisk og engelsk da en stor del av jobben vil være å ha dialog med ansatte med ulik grad av økonomikompetanse. Godt humør og høy endringskapasitet er ingen ulempe.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Da stillingen er lyst ut som et vikariat, vil bakgrunn fra lignende arbeid og evne til å sette seg raskt inn i oppgavene bli tillagt vekt. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS