LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Prosjektøkonom - Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Søknadsfrist: 27.09.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer. 

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


BFE-fakultetet sine primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonom (BFE-fak) er det ledig en fast 100 % stilling som prosjektøkonom (førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver, avhengig av erfaring og kompetanse). Stillingen inngår i Faggruppe for forskning og økonomi.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er etablert med faglig virksomhet ved fire campuser i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik, og har om lag 3500 studenter og 350 ansatte. Fakultetet består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges fiskerihøgskole og Handelshøgskolen og tilbyr en rekke utdanninger innen fiskeri, biologi og økonomi. Fakultetet har tre institutt og en administrasjon. Faggruppe for forskning og økonomi består av et team på 14 ansatte i administrasjonen.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen i innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Arbeidsoppgaver

Den som blir tilsatt vil i hovedsak få arbeidsoppgaver knyttet til økonomioppfølging av vår eksternfinansierte prosjektportefølje. 

Sentrale arbeidsoppgaver er blant annet:

 • Budsjettering og rådgivning til forskere i hele prosjektets levetid.
 • Økonomisk rapportering av prosjekter til eksterne finansieringskilder, i nært samarbeid med prosjektleder og instituttledelsen.
 • Utviklingsoppgaver innenfor fagområdet.
 • Oppfølging av faktureringsplaner og videreformidling av bevilgninger til partnere i prosjekt.
 • Diverse regnskapsoppgaver og saksbehandling innen økonomifeltet.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Faggruppeleder Tone Osnes, Telefon: +47 776 46 023, E-post: tone.osnes@uit.no

Kvalifikasjoner

Krav til kvalifikasjoner:

 • Minimum bachelorgrad i økonomi. Relevant arbeidserfaring, kombinert med relevant etter- og videreutdanning, kan i særskilte tilfeller kompensere for deler av utdanningskravet.
 • God regnskaps- og økonomiforståelse.
 • God skriftlige og muntlig ferdigheter i norsk eller skandinavisk språk, samt engelsk. Arbeidsspråket er norsk eller et annet skandinavisk språk. Den aktuelle kandidaten må likevel beherske engelsk skriftlig og muntlig da noe kommunikasjon med forskere og andre partnere foregår på engelsk.
 • Personlige egenskaper:

  • Systematisk, nøyaktig og kvalitetsbevisst.
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
  • Proaktiv, løsnings- og resultatorientert.
  • Evne til å håndtere mange oppgaver og detaljer samtidig.
  • Ha kontroll på tidsfrister.
  • Ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Det er i tillegg ønskelig, men ikke et krav at du

 • har erfaring fra prosjektøkonomi knyttet til Norges forskningsråd og EU
 • har gode IT kunnskaper og erfaring med økonomisystemet Unit4/UBW
 • behersker Excel

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som prosjektøkonom lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent / 1434 rådgiver / 1364 seniorrådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS